Počet záznamů: 1  

Kostel Povýšení sv. Kříže (Poděbrady, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Povýšení sv. Kříže (Poděbrady, Česko)
  Místo Poděbrady (Česko)
  Události1552 - dokončena gotickorenesanční přestavba
  1698 - přistavěna barokní kaple
  1818 - přistavěna věž
  1898 - dokončena regotizace kostela
  Osobnosti Aostalli, Giovanni Battista, - stavitel
  Vomáčka, Rudolf, - stavitel
  Schnirch, Bohuslav, - sochař
  Vosmík, Čeněk, - sochař
  PopisVýchodně od zámku, při hlavní ulici. - Původně zde snad stával dřevěný kostel, na jeho místě v polovině 14. stol. vystavěn gotický zděný kostel. V l. 1552-1565 podle plánů Giovanni Battisty Aostalliho přestavěn pozdně goticky a částečně již renesančně. V r. 1698 byla, na místě starší, přistavěna barokní kaple Bolestné Panny Marie s hrobkou rodiny Lodgmannových. R. 1818 na místě zvonice přistavěna věž, v r. 1863 byla přistavěna na severní straně kaple sv. Cyrila a Metoděje (stavitel J. Kalous). V r. 1875 regotizován vnitřek kostela (otesána vnější žebra i portál z r. 1671). V r. 1890 stržena gotická klenba sakristie a nad ní zřízena oratoř. V l. 1896-1898 kostel rekonstruován a regotizován podle plánů R. Vomáčky (prováděli J. Fiala a A. Tauc). - V dnešní podobě se jedná o pozdně gotické síňové trojlodí s pětiboce uzavřeným presbytářem a s obdélnými prostorami sakristie a oratoře po stranách. Po stranách trojlodí obdélné kaple, před západním průčelím empírová hranolová věž. Stěny kostela i s okny zevně upraveny pseudogoticky, okna v presbytáři mají gotické ostění a okno v ose presbytáře i původní kružbu. Presbytář sklenut původní gotickou křížovou žebrovou klenbou a v závěru paprsčitě, trojlodí devíti poli křížové žebrové klenby na pilířích, zhruba čtvercového půdorysu se zkosenými rohy. V západní části lodi renesanční kruchta na třech arkádách, v presbytáři pozdně gotické sedile. Kostel vymalovala v r. 1922 M. Urbanová, okno v severní stěně r. 1892 C. C. Türke, okna v presbytáři podle návrhu Fišera z r. 1933. - Zařízení: barokní z 18. stol. a novogotické. Hlavní oltář rokokový z l. 1773-1779, tabernáklový, tepán z postříbřené mědi podle vzoru oltáře v rakouském Mariazell (původně z kaple v Nových Mlýnech); kazatelna barokní z r. 1732; dva boční oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Anny novobarokní; v kapli sv. Cyrila a Metoděje novobarokní oltář; v kapli Bolestné Panny Marie protějškový novobarokní oltář. V lodi dále cínová renesanční křtitelnice a kamenný náhrobek Giovanni Battisty Aostalliho z r. 1575. V presbytáři reliéf Kristovy hlavy od B. Schnircha; kamenná socha Srdce Páně od Č. Vosmíka z r. 1933; na dřevěné desce opis (asi ze 17. stol.) z náhrobku Kunhuty ze Šternberka, manželky Jiřího z Poděbrad, zemřelé r. 1449. - Okolo kostela býval hřbitov, později přenesen do polí za děkanskou zahradou (dnes Purkyňovy sady). U kostela stávala kašna, dnes přemístěná na první zámecké nádvoří. - Severovýchodně od kostela proboštství.
  Klíč.slovakostely * proboštství * náhrobky * gotika * renesance * baroko * rokoko * empír * novogotika * novobarokní sloh
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 110-111.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 5. Praha: Libri, 2002, s. 292-293.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (12) - ČLÁNKY
  Kostel Povýšení sv. Kříže (Poděbrady, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1