Počet záznamů: 1  

Chotýš (Česko)

 1. Geografické jménoChotýš (Česko)
  OkresKolín
  Události1222 - první zmínka o obci
  Osobnosti Mírkové ze Solopisk (rod) - majitelé panství
  Lichtenštejnové (rod) - majitelé panství
  PopisObec 6,5 km jižně od Českého Brodu. - Nadmořská výška: 250 m. - První písemná zpráva o obci v tzv. darovací listině krále Vladislava II. vyšehradské kapitule (z r. 1088, tato listina je ale falzem sepsaným ve 12. stol.), potvrzené r. 1222 Přemyslem Otakarem I. Je ale pravděpodobné, že již v té době vyšehradská kapitula v Chotýši nějaký majetek vlastnila. Šlo snad jen o část obce nebo jen o dvůr, který za husitské revoluce získalo město Kouřim a r. 1436 si tuto držbu nechalo potvrdit císařem Zikmundem. Dvůr byl r. 1547 městu zkonfiskován, ale r. 1561 mu byl opět prodán zpět. - Další část obce držel podle berního rejstříku v první polovině 14. stol. Smil z Chotýše a r. 1358 Petr z Chotýše. Před r. 1390 byl držitelem obce Jan ze Lstiboře, jeho syn Petr si r. 1391 ve sporu s královskou komorou uhájil právo na otcovské dědictví. Od r. 1400 již jako majitel uváděn malostranský měšťan Hereš z Chotýše a jako spolumajitel od r. 1406 jeho bratr Ondřej, který se i se svým synem Dobranem hlásil r. 1431 k veškeré Herešově pozůstalosti a Chotýš pak pravděpodobně držel ještě r. 1451. Ve druhé polovině 15. stol. byl chotýšský statek rozdělen mezi několik majitelů. - Vedle kouřimského dvora zde měl selský grunt Milota z Hrušovan a druhý grunt s kovárnou drželi bratři Milota a Václav z Lipan. Oba tyto díly koupil r. 1480 Slavata z Chlumu a v r. 1492 je připojil k černokosteleckému panství. Po prvním protihabsburském povstání r. 1547 byla tato část obce zkonfiskována a od panství oddělena. Koupil ji Florián Gryspek z Griespachu, r. 1553 připojil k části statku Kšely, se kterou se dostala r. 1708 opět ke Kostelci nad Černými lesy. - Zbylá a patrně největší část obce Chotýše patřila ve druhé polovině 15. stol. Pavlíkovi, který se r. 1460 také psal z Chotýše. Pravděpodobně tuto část obce vlastnil v první polovině 16. stol. Vilém z Křesetic. Před r. 1542 prodal Vilém tento statek bratřím Benešovi a Jiřímu staršímu Mírkovi ze Solopysk. Mírkové tuto část připojili k Synči. Za účast ve druhém protihabsburském povstání jim byl majetek r. 1622 zkonfiskován, r. 1623 jej získal kníže Karel z Lichtenštejna a připojil k novému panství Plaňany. Během třicetileté války byla r. 1639 obec vypálena, v berní rule z r. 1654 v Chotýši uváděny osazené jen dva selské grunty a jedna chalupa. Obec byla ale obnovena, r. 1896 zde byla postavena škola. - K zajímavostem obce patří tzv. Belzova chlupa čp. 10, která je ukázkou lidové architektury, dřevěná zvonička u domu čp. 23, při silnici do Močedníku kamenný novobarokní kříž a před hřbitovem boží muka.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * majitelé obce * lidová architektura * kříže * zvoničky * boží muka
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 162.
  Chotýš: obec [online]. [cit. 2011-03-30]. Dostupné z: http://www.chotys.cz/.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (2) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1