Počet záznamů: 1  

Národní přírodní rezervace Žehuňská obora (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní rezervace Žehuňská obora (Česko)
  Jiné jménoŽehuňská obora (Česko : národní přírodní památka)
  Místo Běrunice (Česko)
  Kněžičky (Česko)
  Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník (Kolín-oblast, Česko)
  OkresNymburk
  Vznik08.02.1948 - vyhláška MŠO
  PopisPloché návrší a strmý svah s jižní expozicí na pravém břehu řeky Cidliny, mezi silnicí z Dlouhopolska do Lovčic a železnicí Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou. V katastrálním území obcí Běrunice a Kněžičky (okres Nymburk) a Lovčice (okres Hradec Králové). - Rozloha: 941,45 ha; nadmořská výška: 210-260 m. - Úkolem je ochrana porostů dubu pýřitého a význačné teplomilné a slatinné květeny. Jedná se o významné biocentrum. - Rozsáhlá plošina je tvořena téměř vodorovně ležícími svrchnokřídlovými slíny, v jejich nadloží jsou zbytky turonských opuk. Na plošině jsou lokálně zbytky pleistocenní terasy Cidliny, která se během pleistocénu postupně přesouvala k jihu a vyhloubila široké mělké údolí, jeho severní úbočí tvoří strmý jižní okraj rezervace. Na plošině jsou půdy podzolované, místy s obsahem říčního štěrku. Ve svahu jsou většinou obnaženy rozsáhlé výchozy svrchnokřídových slínů, základ tzv. bílých strání, místy s patrnými sesuvy, bez půdního pokryvu nebo s pararendzinami nebo jílovitými hnědými půdami. Na plošinách i před čely sesuvů dochází k zamokřování a vzniku odpovídajících glejových půd až glejů, případně půd slatinných. - Lesní porosty v rezervaci jsou založeny uměle, mnohdy s pozměněnou druhovou skladbou a se sporným původem sadebního materiálu použitého pro obnovu. Velmi cenné jsou porosty dubu pýřitého v jihozápadní části území, většinou mimo oboru. Na jižním svahu v šípákové doubravě se vyskytují teplomilná společenstva s kamejkou modronachovou, sasankou lesní, plaménkem přímým a některými vstavačovitými. Na volných bezlesých plochách roste hlaváček jarní, hořeček brvitý, vzácněji ostřice (nízká a Micelova) a pcháč panonský. Na slatinné louce a kolem rybníka Kopičáku je význačný soubor ostřic (např. bleší a Davallova), bahnička jednoplevá, suchopýr širolistý, skřípina smáčknutá, šáchor hnědý, pěchava slatinná, hadí jazyk ad. - Spolu s blízkým Žehuňským rybníkem je území významným hnízdištěm, zimovištěm nebo případně tahovou zastávkou mnoha ptačích druhů. Hnízdil zde mandelík hajní, dodnes např. žluva hajní, strakapoud prostřední a malý, datel černý, slavík obecný a pěnice černohlavá. Byl zde pozorován např. ostříž lesní, orel mořský, včelojed lesní a slavík modráček. Významná je zde také zvířena bezobratlých (zvláště plžů), blanokřídlého a rovnokřídlého hmyzu a koprofágních brouků, vázaných na výkaly oborní zvěře. Většinu území dnes zaujímá obora Kněžičky pro chov daňčí a mufloní zvěře, dnes v majetku rodu Kinských, nepřístupná. - Do budoucna je žádoucí omezit rezervaci na vybrané, ochranářsky cenné plochy.
  Klíč.slovanárodní přírodní rezervace * přírodní rezervace * chráněná území * geomorfologie * půdy * lesy * slatiny * teplomilné rostliny * hmyz * plži * ptáci * hnízdiště * mufloni * daňkové * obory
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 140.
  Kolínsko a Kutnohorsko: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2002.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (4) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.