Počet záznamů: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Tismice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Nanebevzetí Panny Marie (Tismice, Česko)
  Místo Tismice (Česko)
  Vznikkonec. 12. stol.
  Události1755 - barokní přístavba
  2009 - zahájena rekonstrukce
  Osobnosti Savojská, Marie Terezie, - majitelka panství
  Vysekal, František, - malíř
  PopisRománský kostel bazilikálního typu z pol. 12. století. Kdo byl jeho zakladatelem se neví, mohl to být buď přímo český král Vladislav II., nebo jeden z jeho následovníků - český kníže a pražský biskup Jindřich Břetislav. - Kostel se dochoval v téměř původním stavu, drobné úpravy proběhly na přelomu 15. a 16. stol., po r. 1700 vzniklo točité schodiště na kruchtu, nově byla zaklenuta hlavní loď a byl osazen nový vstupní portál v západním průčelí. V r. 1755 pak byly nově zastřešeny obě věže a přistavěna sakristie z popudu kněžny Marie Terezie Savojské, čímž byl stavební vývoj kostela uzavřen. - Trojlodní neomítnutá stavba z pískovcových kvádrů, s hladkým dvouvěžovým západním průčelím a třemi apsidami v jedné rovině. V jižní stěně lodi je vsazen krásný gotický boční vstupní portál s pruty z r. 1504, ozdobený znakem místní zemanské rodiny Vrbíků z Tismic. Apsidy s původními (dnes však zazděnými) okny jsou členěny lizénami a ukončeny jsou obloučkovým vlysem s římsou. Loď i věže jsou hladké. Západní průčelí s dvouvěžím není tak zdobné jako východní část s apsidami, ale udivuje svou strohou krásou. Nad vstupním barokním portálem je zazděné původní románské okno (zazděno bylo po přistavění kruchty v lodi). Hlavní loď bazilikálního trojlodí je od bočních lodí oddělena románskými arkádami, které spočívají střídavě na pilířích a sloupech, což je prvek známý především v Porýní; v Čechách se jedná o naprostý unikát. Sloupy arkád vyrůstají z klasických atických patek se čtyřmi nárožními lístky. Stěny lodě jsou členěny vpadlými poli, a sklenuta je barokní valenou klenbou stýkajícími se lunetami z r. 1755. Barokní hudební kruchta je z roku 1700, kdy nahradila původní románskou, apsidy jsou sklenuty konchou. Fresky na klenbě a v apsidách bočních lodí jsou z 2. pol. 18. století od Jana Svobody, přemalovány byly v pol. 19. stol. kutnohorským malířem Františkem Vysekalem v duchu tehdy módního nazarenismu. Malované girlandy na sloupech jsou ze 17. stol. a na triumfálním oblouku se dochoval fragment pozdně románské nástěnné malby s postavou biskupa (sv. Vojtěcha?). - Zařízení: Hlavní oltář barokní z r. 1755, v jeho středu vyniká gotická dřevěná socha zázračné Tismické madony s hlavičkami andělíčků (dnes nahrazena kopií, originál odcizen v r. 1991), přinesená do baziliky kolem r. 1420. Boční oltáře a kazatelna jsou rokokové, cínová křtitelnice z r. 1786 je signována J.M.B. (Josef Mitterbacher). Do vnitřního severního podvěží je vsazen renesanční náhrobek (vlevo) Václava Ryntera z Woren a na Vrátkově z r. 1582 a druhý z r. 1609 s nečitelným českým nápisem. V severní věži visí nejstarší zvon Kolínska z r. 1442, vysoký 52 cm, s průměrem 62 cm. - V areálu kostela barokní márnice z r. 1755, kolem kostela bývalý hřbitov s barokní bránou, na vstupní bráně socha Panny Mare Tismické, na balustrádě schodiště před kostelem barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého. - V květnu 2009 byla zahájena rekonstrukce kostela z Programu rozvoje venkova ČR, která má být ukončena v r. 2010.
  Klíč.slovakostely * baziliky * sochy * oltáře * románský sloh * gotika * baroko * rokoko * brány * hřbitovy * zrušené hřbitovy * márnice
  CitacePODLAHA, Antonín. Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku 19. století. 24. Politický okres Českobrodský. Praha: Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1907. Tismice - Chrám Nanebevzetí Panny Marie, s. 185-195.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 63-64.
  Tismice: kulturní dědictví obce. Tismice: Obec Tismice, 2007.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (16) - ČLÁNKY
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Tismice, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1