Počet záznamů: 1  

Měšice (zámek)

 1. Jméno korporaceMěšice (zámek)
  Místo Měšice (Česko)
  Vznik1775 - dokončena stavba zámku
  Události1790 - dokončena přístavba bočních zámeckých křídel
  Osobnosti Dobrovský, Josef - kněz, jazykovědec
  PopisV jihovýchodní části obce, dominantní stavba. - Zámek s přilehlým komplexem nechal v l. 1767-1775 postavit František Antonín Nostic, který si v r. 1785 vybral Měšice i za sídlo svého panství. Staré jádro obce s původní tvrzí nechal zrušit a vytvořil zde ojedinělý urbanistický celek. Tvořil jej zámek, park, hospodářské budovy a dvě ulice domů pro poddané a vrchnostenské zaměstnance, vše bylo vystavěno symetricky k ose procházející středem komplexu. - Zámek, pozdější rodové sídlo rodu Nostic-Rieneck, byl postaven architektem Antonem Haffeneckerem jako rokokový s prvky klasicismu. Původní, dnes centrální budova je obdélná, dvoupatrová, s mansardovou střechou, členěná na vstupní zahradní fasádě trojicí rizalitů, z nichž střednímu je představěn sloupový balkón. Zahradní fasáda je členěna v rustikovaném přízemí lizénami a obdélnými okny, na pilastry dosedají ve druhém patře mohutné konzoly a na půlící římsu obdélná okna. Obě patra rizalitů spínají pilastry, při středové ose středového rizalitu polosloupy. V l. 1780-1790 byla přistavěna na severní straně boční křídla v pravém úhlu, mezi nimi vznikl čestný dvůr. Tato boční patrová křídla jsou jednodušší, členěná lizénami a obdélnými okny s horními zaoblenými rohy a slepou balustrádou v obdélnících parapetu. Vnitřní výzdobu zámku vytvořil r. 1771 Josef Hager (architektonické fresky v hlavním sále v prvním patře), r. 1775 Václav Ambrozzi (nástěnné malby na klenbě zámecké kaple a obraz na oltáři v kapli) a Petr Prachner (barokní oltář v kapli). Z kaple sv. Alžběty Purinské, která původně zaujímala část přízemí a prvního patra v západní části hlavní budovy, jsou dnes zachovány jen fragmenty. V prvním patře v západním křídle bývalo dříve zámecké divadlo, dnes již také neexistující. - Na jižní průčelí zámku navazovala francouzská zahrada přecházející v anglický park, kdysi jeden z nejkrásnějších v Čechách. Dnes je kromě nejbližší ho okolí zámku zcela zpustlý. - K zajímavostem zámku patří, že zde v r. 1775 vztyčil dr. Jan Tadeáš Klinkoš první hromosvod (bleskosvod) v Čechách. V l. 1776-1785 působil na zámku jako vychovatel kněz a jazykovědec Josef Dobrovský. - V r. 1945 byli Nosticové vyhnáni do Rakouska. V zámku byla potom umístěna tzv. Slovanská kolej, od 50. l. politická škola pro odboráře a od 60. l. nemocnice. Dnes je zámek v majetku obce Měšice a slouží potřebám nestátního zdravotnického zařízení. Nově občanům slouží obcí nedávno rekonstruovaná tělocvična.
  Klíč.slovazámky * rodová sídla * zámecké kaple * zámecké parky * zámecké zahrady * baroko * rokoko * klasicismus
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 376-377.
  HOLEC, František; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Praha a okolí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, s. 142-143.
  Povodí Mratínského potoka a jeho okolí. 1. vyd. Líbeznice: Svazek obcí Region povodí Mratínského potoka, 2006, s. 154-155.
  NOVÁK, Vladimír. Měšice: o zámku [online]. [cit. 2006-03-24]. Dostupné z: http://www.mesice.org/?apl=htc&soubor=obec.zamek&jz=cz.
  Viz též souvísející Tvrz
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (28) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Mapa

GPS: 50°11'44.22"N, 14°31'19.94"E

Počet záznamů: 1