Počet záznamů: 1  

Synagoga (Kolín, Česko)

 1. Jméno korporaceSynagoga (Kolín, Česko)
  Místo Kolín (Česko), ulice Na Hradbách
  Události1402 - první zmínka o synagoze
  1642 - započata stavba nové synagogy
  1721 - synagoga rozšířena
  1846 - poslední přestavba synagogy
  PopisJihozápadně od Karlova náměstí, v ulici Na Hradbách ve dvoře domu čp. 157/126. - Původní, patrně dřevěná synagoga stávala snad od počátku 15. stol. mezi uliční čárou ulice Na Hradbách a městskými hradbami. Písemně poprvé zmiňována r. 1402. Po požáru na jejím místě v l. 1642-1696 postavena dnešní raně barokní stavba. Před r. 1721 přestavěna a prodloužena k západu, v 18. stol. připojena severní loď a boční prostory. V r. 1815 rozšířena do parkánu přilehlého městského opevnění a v l. 1844-1846 v souvislosti s připojením budovy židovské školy. Do té doby synagoga přístupná z ulice Na Hradbách krátkou uličkou, ta byla r. 1846 zastavěna školní budovou a synagoga je dnes přístupná průchodem domu čp. 126. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, r. 1945 byly obnoveny a konány do r. 1955. Potom byla synagoga až do r. 1979 využívána jako depozitář muzea, následně jako skladiště prvomájových transparentů MěNV. V l. 1999–2000 synagoga opravena, dnes slouží kulturním účelům. - Jedná se o raně barokní stavbu, halový prostor s galeriemi v přízemí i patře po stranách. Východní průčelí členěno třemi půlkruhově uzavřenými okny, vrcholí raně barokním štítem s volutovými křídly. Hlavní prostora synagogy i galerie sklenuty valeně s lunetami na pilastrech. Klenba zdobena štukovými rámy a reliéfy ovoce, květů a vinné révy s hrozny. V západní části kruchta na sloupech, na východní straně raně barokní původní svatostánek (arón ha kódeš) s hebrejským textem, z r. 1696.
  Klíč.slovasynagogy * židovské památky * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 83.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 3. Praha: Libri, 1998, s. 39.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2009-08-28]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/zidovska-synagoga.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Odborná literatura, mapy
  (22) - ČLÁNKY
  (3) - Regionální literatura - knihy
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1