Počet záznamů: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mladá Boleslav, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Nanebevzetí Panny Marie (Mladá Boleslav, Česko)
  Místo Mladá Boleslav (Česko), Starofarní
  Vznik1406
  Událostipol. 15. stol. - pozdně gotická dostavba
  1702 - barokní úprava
  2002-2005 - poslední oprava kostela
  Osobnosti Jelínkové (rod) - řezbářský rod
  Rossi, Mikuláš - stavitel
  PopisArciděkanský kostel na Starém městě. Původně zde stál dřevěný kostel založený pravděpodobně ve 2. pol. 14. stol. Kamenný kostel byl založen po r. 1406, hlavní část v pozdně gotickém slohu pochází z pol. 15. stol. Vstupní část je barokní z poč. 18. stol. Stavbu kostela přerušily husitské války, presbytář dostal klenbu až r. 1470, trojlodí dokonce až r. 1566 (obojí dokládají klenáky s erby Tovačovských, resp. Krajířů). Spolu se zaklenutím trojlodí byly nákladem měšťanky Kateřiny Militké zřízeny empory nad bočními loděmi a hudební kruchta. Jejich zdi zdobí směrem do hlavní lodi renesanční sgrafita s figurálními výjevy. – Pozdně gotické síňové trojlodí s protáhlým polygonálně ukončeným presbytářem a barokním průčelím s tabulovým štítem a patrovou předsíní z l. 1701-1702 od Mikuláše Rossiho. – Další úpravy kostela proběhly v l. 1822, a hlavně pak v l. 1902 až 1908. Znovu bylo proraženo velké gotické okno za hlavním oltářem místo malého kruhového. V průčelí byla dále odkryta dvě velká okna postranních lodí s gotickou kružbou, z nichž v levém se nachází kamenný kalich a na emporech oklepána vrstva nátěrů na freskách a sgrafitu. Nákladem továrníka Klingera vyzdobena katedrální okna v presbytáři vitráží s postavami sv. Cyrila a Metoděje. Třetí okno se sv. Václavem pořídil děkan Matějka. Při leteckém bombardování města 9.5.1945 bylo však zcela rozbito a není obnoveno. Při tomto náletu byla kromě všech oken zničena i celá střecha kostela. – Zařízení: Hlavní neogotický oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie je od Josefa Lexy z pol. 19. stol., po stranách jsou umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava od řezbáře Josefa Kempeho; barokně-rokoková kazatelna pochází z 18. stol. (přenesená z kláštera v Lysé nad Labem); postranní oltář Bolestné Panny Marie je z r. 1720 a stojí na místě staršího renesančního oltáře. Uvnitř tumby je Boží hrob, který vytvořil stavitel M. Rossi, sochařská výzdoba pochází z dílny Jelínků z Kosmonos stejně jako u dalších postranních oltářů sv. Františka Xaverského, sv. Anny a sv. Josefa, kde jsou umístěny sochy čtrnácti Božích pomocníků. Cínová křtitelnice je gotická z r. 1489, má podobu otočeného zvonu. Stojí na třech nohách s hlavami mužů se lvími tlapami. Varhany jsou pseudogotické. Na stěnách i v podlaze je několik nečitelných náhrobků, zachovalé jsou náhrobky z pískovce z r. 1640 a z r. 1677. Uprostřed hlavní lodi je krypta. – Poslední opravy kostela proběhly v l. 2002-2005.
  Klíč.slovakostely * gotika * novogotika * baroko * renesance * nástěnné malby * oltáře * kazatelny * křtitelnice * náhrobky * krypty
  CitacePOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2, K-O. Praha: Academia, 1978, s. 400-401.
  HERČÍK, Karel. Čtení o Mladé Boleslavi. 3. rozš. vyd. Mladá Boleslav: Kultura města Mladá Boleslav, 2013, s. 115-117. ISBN 978-80-260-4993-7.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (10) - ČLÁNKY
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Mladá Boleslav, Česko)

  korporace

Mapa

GPS: 50°24'42.17"N, 14°54'12.68"E

Počet záznamů: 1