Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Dřínovská stráň (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Dřínovská stráň (Mělník-oblast, Česko)
  Jiné jménoDřínovská stráň
  Místo Dřínov (Mělník, Česko)
  Úžice (Mělník, Česko)
  OkresMělník
  Vznik11.10.1994 - vyhláška OkÚ Mělník
  PopisPřírodní rezervace na jihovýchodních svazích Dřínovské hory, asi 400 m od obce Dřínov, na katastru obce Úžice. - Rozloha: 5,65 ha; nadmořská výška: 210-245 m. - Úkolem rezervace je zachování ojedinělého biotopu odkrytých slínovců Dřínovské hory s teplomilnými a křovinnými společenstvy. - Území tvořeno středněturonskými slínovci české křídy. Na nich se usadily mělké skeletovité půdy typu pararendzin. - Svahy jsou bezlesé, v porostu převládá kostřava walliská a válečka prapořitá, z původních druhů např. len tenkolistý, kavyl Ivanův, hlaváč šedavý, bělozářka liliovitá, zlatovlásek obecný a ostřice nízká. - Žijí zde vzácná společenstva brouků, vázaná na teplé slunné stráně. Zjištěn byl výskyt otakárka ovocného. - Území bylo a je ohrožováno dálkovým přenosem škodlivin např. z mělnické elektrárny a z podniku Kaučuk Kralupy nad Vltavou, stepní vegetace je ohrožena rychlým zarůstáním dřevinami. Péče je směřována na pravidelné odstraňování dřevin (na podzim r. 1994 proveden rozsáhlý asanační zásah na redukci hlohu) a vyžínání částí ploch. Ideální by bylo obnovení pastvy.
  Klíč.slovapřírodní rezervace * stráně * geomorfologie * chráněné druhy * rostlinná společenstva * teplomilné rostliny * brouci * motýli
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 109.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (4) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1