Počet záznamů: 1  

Meziříčí (hrad)

 1. Jméno korporaceMeziříčí (hrad)
  Jiné jménoHrad v Meziříčí
  Místo Hostín u Vojkovic (Česko)
  Události1337 - poslední zmínka o Meziříčské župě
  Osobnosti Slavníkovci (rod)
  Vršovci (rod)
  PopisV těsném sousedství východní části obce Hostín u Vojkovic, poblíž silnice k obci Chlumín, v lokalitě s pomístním názvem Na Hradě. - Správní hrad založený již v pohanských dobách, historiky nazvaný Hrad v Meziříčí, stával podle útržkovitých zpráv někde v okolí dnešní obce Hostín u Vojkovic. Podle některých historiků stával na vrchu Dřínov 3 km jihozápadně od Hostína, později byla vytypována vyvýšenina Na Hradě, u Hostína. Při archeologických průzkumech lokality Na Hradě byly objeveny četné nálezy kultury lužickosrbské a hradištní, v okolí nalezeny také předměty kultury nordické a únětické. - Po příchodu Slovanů do Čech náleželo území na levém břehu Vltavy Čechům a na pravém břehu Labe Pšovanům. Území mezi Vltavou a Labem se nazývalo Meziříčí. Zde byl, poblíž významné obchodní cesty směřující od Budyně nad Ohří k Mělníku (dodnes v mapách nazývané Na Pražské cestě), postaven hrad. Původně se zcela jistě jednalo pouze o opevněné hradiště, později snad i s kamennou věží. Opevněné hradiště s posádkou bylo správním centrem župy Meziříčské (naposledy zmiňované ještě v listině z r. 1337). Hradiště v Meziříčí bylo patrně nejprve pod vládou Slavníkovců do jejich vyvraždění r. 995, potom Vršovců do r. 1108, kdy byl zničen hrad Liblice. O oblast Meziříčí měli zájem také Zličané se sídlem v Kouřimi, ve válce (zmiňované v legendě Kristiánově) se však Radslav Zlický vzdal knížeti Václavovi. Hrad Meziříčí byl ve válce zničen a oblast Meziříčí (župa) přešla pod vládu Českého knížectví Přemyslovců. Ve 12. a 13. stol.se dosavadní soustava župní a hradištní změnila na krajské zřízení. Oblast Meziříčí připadla pod Chlumín. Zde byla ve 12. stol. vystavěna nová tvrz, osazena posádkou a nahradila tak dřívější hrad Meziříčský.
  Klíč.slovahrady * hradiště * zaniklé hrady * slovanská hradiště * správa * legendy * Slované * doba hradištní * kultura únětická
  CitaceHrad v Meziříčí [online]. [cit. 2005-02-10]. Dostupné z: http://www.hostinuvojkovic.cz/hrad_mezirici.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1