Počet záznamů: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Vepřek, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Nanebevzetí Panny Marie (Vepřek, Česko)
  Místo Vepřek (Česko)
  Události1352 - první zmínka o kostele
  1697 - dokončení první fáze barokní přestavby kostela
  1752 - druhá fáze barokní přestavby kostela
  2003 - stavebněhistorický průzkum kostela
  2004 - dendrochronologický průzkum krovových konstrukcí kostela
  PopisNa návrší jižně od obce. - Původně gotický farní kostel byl (podle archeologických nálezů a podle zasvěcení kostela Narození Panny Marie) vystavěn snad již ve 13. stol. Písemně poprvé uváděn r. 1352, tehdy byl v majetku svatovítské kapituly. V l. 1352-1405 patřil do řípského děkanátu. Po bitvě na Bílé hoře byla zdejší fara bez faráře, v r. 1677 patřil kostel pod farnost Černouček. Fara ve Vepřku byla obnovena až r. 1737. Zásadní barokní přestavba kostela proběhla za Ferdinanda Kryštofa ze Scheidleru v l. 1684-1697. Další úpravy a přestavby byly v l. 1752 (pravděpodobná barokní přístavba západní části kostela za Rudolfa Chotka), 1892, 1902 a 1907. - Jednolodní, obdélný kostel s příčně položenou lodí, rozšířenou na západní straně obdélným prostorem s obdélným, trojboce ukončeným presbytářem a s obdélnou sakristií po jeho severní straně. Polygonální závěr presbytáře je zvýrazněn sanktusovou, jehlancově zakončenou věžičkou. Západní část, krytá mansardovou střechou, členěna obdélnými okny a obdélným portálem. Loď, podchycená na severní straně opěrnými přizdívkami, členěna kasulovitými okny, presbytář hrotitými okny a v závěru zazděným lomeným oknem s novými jednoduchými kružbami. Presbytář sklenut křížovou klenbou a paprsčitě v závěru, loď kryta zrcadlovým rákosovým stropem, v západní přístavbě valenou klenbou se stýkajícími se lunetami. Sakristie plochostropá. - Zařízení: hlavní oltář rokokový; boční oltář Panny Marie barokní; dále barokní kazatelna, zpovědnice a lavice; pozdně barokní plechová křtitelnice. - Při vnější zdi kostela náhrobek s reliéfem Ukřižovaného (z r. 1748). U kostela dřevěná zvonice. - V l. 2003-2004 proběhla oprava a restaurování kostela, současně byl proveden archeologický a stavebněhistorický průzkum stavby.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * fary * zvonice * gotika * baroko * rokoko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 213-214.
  HANZALÍNOVÁ, Hana, LINHARTOVÁ, Dana. Výsledky průzkumu kostela Narození Panny Marie ve Vepřku. Památky středních Čech. 2005, roč. 19, č. 1, s. 54-60.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (6) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1