Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Jiří (Nymburk, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Jiří (Nymburk, Česko)
  Místo Nymburk (Česko), Tyršova ulice
  Události1569 - pravděpodobné datum renesanční stavby kostela
  1820 - kostel vyhořel
  1824 - obnova kostela
  Osobnosti Kramolín, Václav Prokop, - malíř
  PopisV jihozápadní části města, poblíž silnice na Drahelice. - Původně gotický kostel, písemně připomínán již ve 14. stol. Stával na tzv. Svatojiřském předměstí za hradbami Nymburka, podle něho byla pojmenována západní dodnes nedochovaná Svatojiřská (později Pražská) brána. Tento kostel byl snad pozůstatkem staršího osídlení, které předcházelo založení města. Snad během obléhání Nymburka Jiřím Kopidlanským r. 1508 byl původní kostel zničen. Dnešní, renesanční kostel byl na jeho místě postaven v 60. a 70. l. 16. stol. podle plánů stavitele Jana Honzara českobrodským kameníkem Petrem (nebo Benešem?). R. 1641 byl kostel poničen pruskými vojsky, které kostel využívaly jako stáj pro koně. Opraven byl okolo r. 1770, tehdy byla přistavěna nebo upravena zvonice. V r. 1820 shořela střecha kostela, během její opravy v r. 1821 byla vichřicí porušena zeď a klenutí kostela a zničeny varhany. Obnova kostela proběhla v r. 1824 úsilím děkana Bažanta. R. 1900 byla k západnímu průčelí přistavěna předsíňka. Novodobé opravy byly provedeny v 90. l. 20. stol. - Jedná se o prostý, jednolodní, obdélný kostel s trojboce uzavřeným presbytářem, s hranolovou zvonicí (se sakristií v přízemí) v ose. V jižní stěně lodi portál s gotickým ostěním se zubořezem s datací 1569 a původní vchod na kůr s renesančním pravoúhlým ostěním, v severní zdi lodi půlkruhově uzavřený současný portál. Stěny zvonice členěny pilastry procházejícími po celé výšce a mohutnou profilovanou římsou. Presbytář sklenut paprsčitě s hřebínkovými žebry, triumfální oblouk půlkruhový, loď kryta zrcadlovou klenbou. Uvnitř na jižní stěně zbytky nápisu z Bible ze 16. stol., odkryté r. 1900. - Zařízení: barokní, z počátku 19. stol. Hlavní oltář barokní z r. 1694, s obrazem sv. Jiří z 19. stol.; boční oltář sv. Vojtěcha s obrazem od V. Kramolína z r. 1764 (?); renesanční nebo pozdně barokní kamenná kazatelna, na sloupu, na stříšce socha sv. Mikuláše (původně z děkanského kostela). - Po zrušení starého hřbitova okolo kostela sv. Jiljí uprostřed Nymburka sloužil kostel sv. Jiří až do 60. l. 20. stol. jako hřbitovní kaple pro nový hřbitov. Toto významné městské pohřebiště bylo zlikvidováno v l. 1967-1969, kostel sv. Jiří dnes slouží jako provizorní lapidárium.
  Klíč.slovakostely * hřbitovní kostely * hřbitovy * gotika * renesance * baroko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 515.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 4. Praha: Libri, 2000, s. 530.
  ČERNÝ, Jiří. Zastavení 10. - Kostel sv. Jiří a hřbitov. Městský zpravodaj [města Nymburka], 2005, roč. 2 [5], č. 98, s. 1.
  Viz též souvísející Hřbitov (Nymburk, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
  Kostel sv. Jiří (Nymburk, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1