Počet záznamů: 1  

Tvrz (Dřevčice, Česko)

 1. Jméno korporaceTvrz (Dřevčice, Česko)
  Místo Dřevčice (Česko)
  Události1382 - první zmínka o tvrzi
  PopisNa severním konci obce při silnici z Prahy na Brandýs nad Labem. - Díky množství dochovaných dokladů a záznamů výjimečná česká památka tohoto typu. - Tvrz se dvorem a ovčínem byla založena okolo poloviny 14. stol. Písemně poprvé uváděna r. 1382, tehdy ji Jindřich z Bělé prodal olomouckému biskupovi. Původně měla tvrz podobu téměř čtvercového uzavřeného areálu s mohutným obytným třípatrovým palácem a přilehlým hospodářským západním křídlem. Chráněna byla hlubokým srázem, příkopem se dvěma rybníky a celkovým opevněním celé vesnice. Vlastní komplex tvrze byl postupně obklopen rozlehlým uzavřeným dvorem se studnou a okolními rozlehlými zahradami. Zpočátku sloužila jako sídlo majitelů obce, připojením Dřevčic k vrábskému a později k brandýskému panství ztratila tvrz svoji rezidenční funkci a začala postupně chátrat. V l. 1628 (1630 ?) a 1663 tvrz se všemi hospodářskými budovami do základů vyhořela, byla však vždy i se dvorem znovu vystavěna. Po požáru v r. 1726 byla r. 1728 vystavěna "celá z kamene a pokryta šindelem" V 18. stol. byla tvrz upravena na barokní špýchar, potom na sýpku kontribučenskoobilního fondu. Hospodářský dvůr, který patřil ke tvrzi, byl jako jediný z dominikálních dvorů brandýského panství ušetřen rozparcelování během tzv. raabizace v l. 1777-1785, přesto od něho byly na konci 18. stol. odděleny dvě usedlosti (čp. 28 a 29). Zbývající část dvora s tvrzí je dnes přístupná úzkým koridorem mezi oběma usedlostmi. V čele koridor uzavírá výstavní pozdně barokní brána, završená zvlněnou římsou s koulí nad hlavním klenákem. Z původní tvrze je dnes zachována mohutná obvodová hradební zeď na půdorysu pětiúhelníku se zaoblenými nárožími. Na místě dnešního východního křídla (tj. část nejvýrazněji přestavěná na třípodlažní barokní sýpku s valbovou střechou) bylo ve středověku užší křídlo, z něhož se dochoval suterén armatury nároží. Zbytek příčky a okno dokládají existenci křídla severního. Původní vjezd byl zazděn po dodatečném zřízení křídla západního (patrně v 16. stol.), z něho je dochována řada zazděných velkých oken prvního patra v podkroví mnohem mladšího západního křídla (až do poloviny 80. l. 20. stol. obytným účelům), dnes z větší části zříceného. Areál kromě hlavní třípatrové budovy zahrnuje torzo bývalého západního křídla a rozlehlý uzavřený dvůr se studnou, na který navazuje přístupová cesta s barokní bránou. Východní část tvrze je obklopena přírodním parkem se dvěma rybníky. - V současné době je tvrz majetkem soukromé společnosti Villa Dreucici, která tvrz upravuje na středověký zájezdní hostinec (kapacita až 750 stolovníků). Dnešní vlastní tvrz tvoří čtyři podlaží a klenuté gotické sklepení. Jednotlivá podlaží jsou propojena dřevěným schodištěm, mají originální dřevěné trámové stropy, podepřené původními dubovými sloupy. - Objekt tvrze nyní prochází celkovou rekonstrukcí, při opravě podlahy v létě 2002 byla v největší místnosti odkryta 23 m hluboká studna s 9 m vody.
  Klíč.slovatvrze * hospodářské dvory * sýpky * zájezdní hostince * studny * sklepy * gotika * rekonstrukce
  CitaceHOLEC, František; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Praha a okolí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, s. 125-126.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 58.
  STŘECHA, Aleš. Dřevčice: památky [online]. r2005. [cit. 2006-09-12]. Dostupné z: http://www.drevcice.cz/tvrz.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1