Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Havla (Čečelice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Havla (Čečelice, Česko)
  Místo Čečelice (Česko)
  Události1364 - první zmínka o kostele
  1711 - dokončena barokní přestavba kostela
  PopisNa návsi. - Původně zde stával románský kostelík postavený koncem 12. nebo počátkem 13. stol. doksanskou stavební hutí. V církevním soupisu z r. 1364 zmiňován již jako farní kostel. Při barokní přestavbě kostela v l. 1694-1711 architektem M. A. Canevallem byla z původního románského kostela zachována ve východní části věže dvě združená okénka (nad sebou) a část obvodového zdiva. Kostel dále upraven v 19. stol. - Jedná se o neorientovaný kostel s presbytářem k severu. Jednolodní, obdélný, s užším obdélným, trojboce ukončeným presbytářem a s hranolovou věží a čtvercovou předsíní po severní straně lodi. Průčelí trojosé s plochým středovým rizalitem, členěno pilastry a lizénovými rámci. V rizalitu obdélný portál s rozeklaným štítem a okno se segmentovým záklenkem, v bočních osách průčelí pravoúhlá vpadlá pole a niky. Štít křídlový do trojhranu, členěný pilastry a oválnými okny v rámci s uchy a splávkovou římsou. Na bočních fasádách lizénové rámce a polokruhová okna. Presbytář sklenut křížovou klenbou a valenou s lunetami v závěru. V lodi plochá rákosová klenba, v podvěží klenba valená. - Zařízení: převážně ze druhé poloviny 17. stol. a z doby okolo r. 1700. Raně barokní hlavní oltář a oltář sv. Jana Nepomuckého; barokní boční oltáře sv. Šebestiána a sv. Rocha; oltář Piety ze druhé poloviny 18. stol.; barokní kazatelna. V kostele renesanční znakový náhrobek Mariany z Žeberku (patrně manželka Václava Smrčka z Mnichu a na Čečelicích), která sem byla r. 1619 pohřbena.
  Klíč.slovakostely * náhrobky * románský sloh * renesance * baroko
  CitaceSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 73.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 177.
  Máchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985, s. 131.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (7) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1