Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Jiljí (Nebužely, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Jiljí (Nebužely, Česko)
  Místo Nebužely (Česko)
  Události1735 - barokní přestavba kostela
  PopisUprostřed návsi. - Kostel v obci uváděn již ve 14. stol., býval kostelem farním. R. 1735 zcela barokně přestavěn, v l. 1861-1862 zaklenut. Z této přestavby pochází i dnešní podoba oken. - Barokní, jednolodní obdélný kostel vystavěný na půdorysu řeckého kříže, se čtvercovými kaplemi po stranách středového travé, po severní straně segmentem ukončeného presbytáře obdélná, dvojboce ukončená sakristie. Na průčelí pilastry a volutový štít s trojúhelným ukončením, na obdélný portál dosedá kasulovité okno. Průčelí zdobeno štukovou páskovou ornamentikou, boční fasády členěny vpadlými poli. Nad pravou boční kaplí hranolová patrová věž s cibulovitou bání, členěná lizénami. Presbytář a loď sklenuty plackami, boční kaple valenou klenbou. Na klenbě presbytáře freska Nejsvětější Trojice, v obou bočních kaplích štuková výzdoba páskové ornamentiky. Zařízení: na hlavním oltáři obraz z 19. stol. od A. Klemta; rokokové boční oltáře v kaplích Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého. Znakový mramorový náhrobní kámen Anny Stampachové ze Stampachu a na Střemích, rozené Hruškové z Bezna, z r. 1562. - V kostele zavěšeny čtyři zvony.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * náhrobky * baroko * rokoko
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 455.
  Nebužely: historické památky [online]. [cit. 2005-09-07]. Dostupné z: http://www.nebuzely.cz/pamatky.htm.
  Viz též souvísející Zvony
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (3) - ČLÁNKY
  Kostel sv. Jiljí (Nebužely, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1