Počet záznamů: 1  

Kostel sv. Jiří (Hradešín, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel sv. Jiří (Hradešín, Česko)
  Místo Hradešín (Česko)
  Vznikpoč. 12. stol.
  Události1367 - první písemné zprávy
  1734 - obnova farnosti
  1996 - areál začleněn do ochranného pásma
  PopisNa hradešínském kopci v nadmořské výšce 399 m. - Datum založení kostela není známé. Na počátku 12. stol. zde byl založen panský dvorec, jehož součástí byla jednoduchá románská rotunda sv. Jiří. V pol. 13. století byl kostel změněn na farní, který byl stále obehnán palisádou s příkopem a valem. První písemná zmínka o kostele je až z r. 1367, v souvislosti s uvedením kněze Františka z Lípy. - Stavební vývoj probíhal od 12. do 19. století. Nejstarší částí stavby je torzo románské rotundy, z níž se dochovala loď kruhového půdorysu. Na jejím průčelí je dodnes patrný zazděný vstupní románský portál a původní okénko s půlkruhovým záklenkem. V 70. letech 14. stol. byla ubourána apsida a místo ní přistavěna gotická kostelní loď, je prolomená dvojicí oken na severní i jižní straně. Severní okno bylo výrazně upraveno při barokní přestavbě v 18. století, jižní okno si uchovalo původní dřevěné ostění s vloženou mříží. Loď byla původně kryta vysokou valbovou střechou, na jejímž hřebenu byla štíhlá sanktusová vížka, která však zanikla za třicetileté války a byla nahrazena dnešní nízkou střechou. Presbytář osvětluje čtveřice gotických oken, z nichž si původní podobu uchovala dvě okna ve východním a jihovýchodním bloku polygonu. Unikátní je nejenom původní kamenná kružba ve východním okně, ale především původní kované mříže pilovitého tvaru, osazené v obou oknech. Zevně presbytáře jsou opěráky a dodnes ho kryje strmý valbový krov středověkého typu. Na jižní straně se ke gotické lodi připojuje renesanční předsíň z r. 1557. Do předsíně se vstupuje širokým vchodem s půlkruhovým záklenkem a její prostor uzavírá původní renesanční klenba s lunetami. Předsíň chrání přístup ke gotickému vstupnímu portálu do kostelní lodi, který si uchoval původní bohatě profilované ostění ze 70. let 14. stol. K jižní stěně lodi kostela dále přiléhá barokní sakristie z roku 1734. Ve vnější stěně kostela jsou vsazeny renesanční náhrobky (1638) a mladší náhrobky z roku 1813 a 1826. - Zařízení: převážně z 2. pol. 19. století. Hlavní oltář vznikl spojením několika starších řezbářských prací z 2. pol. 17. stol. Celek doplňuje barokní tabernákl z 18. stol. a historizující obraz sv. Jiří z r. 1870. Cínová křtitelnice z r. 1739. Ostatní části pocházejí z r. 1850 a do Hradešína byly převezeny v r. 1864 ze zrušené kaple sv. Cyrila a Metoděje v Praze - Karlíně. - Po r. 1462 nechal nový majitel Čeněk z Klinštejna opevnit kostel novým pozdně gotickým opevněním. Na jižní straně byla postavená hranolová brána, jejíž obranné horní podlaží sloužilo zároveň jako zvonice (zde byl původně zavěšen pozdně gotický zvon Jakub z r. 1494, dnes umístěný v nové barokní zvonici). Další úpravy provedli v r. 1557 Smiřičtí ze Smiřic. Kostel byl značně poškozen ve třicetileté válce. K obnově celé farnosti došlo v r. 1734 z iniciativy Marie Terezie Savojské, kdy byla přistavěna sakristie, zvonice a dnes nedochovaná výklenková kaple sv. Jiří a komplex budov fary. Poslední stavební úpravou byl pseudogotický přístavek schodiště na kruchtu z l. 1871-1878. V r. 1897 byl zrušen hřbitov kolem kostela a byla provedena necitlivá oprava a snížení středověké hřbitovní zdi, při které došlo i na zboření gotické vstupní brány a barokní kaple sv. Jiří. - Do areálu kostela se dnes vstupuje pilířovou bránou z roku 1897, která je v místech zaniklé brány. Na ni navazuje okružní hřbitovní zeď, původně gotická hradba se střílnami, které se zazděné dochovaly dodnes. Vpravo od brány je ve zdi kamenná kazatelna z r. 1575, původem z kostela sv. Petra a Pavla v Přišimasech, u severní strany je opravená barokní zvonice z r. 1734.
  Klíč.slovakaple * kostely * rotundy * románský sloh * gotika * renesance * baroko * zvonice * zaniklé kaple * hřbitovy * kazatelny * fary
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 466.
  RYŠLINK, Vladimír. Kostel sv. Jiří v Hradešíně. Kolín: Regionální muzeum, 2005.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (12) - ČLÁNKY
  Kostel sv. Jiří (Hradešín, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1