Počet záznamů: 1  

Lobkovice (zámek)

 1. Jméno korporaceLobkovice (zámek)
  Místo Lobkovice (Neratovice, Česko)
  Události1342 - první zmínka o tvrzi
  1402 - tvrz získal Mikuláš z Újezda, pozdější Hasištejnský z Lobkovic
  1630 - lobkovický zámek zcela zpustošen
  1679 - barokní přestavba zámku
  Osobnosti Palacký, František - politik, historik
  PopisNa skále ve východním okraji obce, obléván slepým ramenem řeky Labe. - Původně zde stávala vladycká tvrz, jako její první známí držitelé uváděni r. 1342 bratři Bohuněk, Vavřinec a Raimund z Lobkovic. R. 1402 ji koupil Mikuláš Chudý z Újezda, později nazývaný Hasištejnský z Lobkovic, zakladatel významného českého rodu Lobkoviců. V r. 1445 Lobkovice připadly Janu Popelovi, odpůrci Jiřího z Poděbrad. Královské vojsko v r. 1450 lobkovickou tvrz oblehlo a dobylo. V r. 1451 Jiří z Poděbrad tvrz Janu Popelovi vrátil a ten se potom stal jeho stoupencem. Po r. 1496, za Sekerů ze Sedčic byla nevelká gotická tvrz rozšířena v renesanční zámek (z něj zachována půdorysná dispozice dnešního zámku, část obvodových zdí a renesanční vstupní portál v západním průčelí). Václav Majský ze Sobíšku prodal již v r. 1616 lobkovický zámek Polyxeně z Lobkovic, rozené z Pernštejna. Tak se původní rodové sídlo opět vrátilo Lobkovicům, ale zámek tehdy ztratil charakter šlechtického sídla a stal se jen administrativním střediskem panství a obydlím úředníků. Během třicetileté války byl zámek 9.11.1620 (den po bitvě na Bílé hoře) a 29.5.1639 poničen, v soupisu z r. 1658 uváděn jako "hrubě pobořený, bez krovů, pouze s jednou věží celistvou a přikrytou". Za Augusta Ferdinanda z Lobkovic byl zámek r. 1679 obnoven a vystavěn podle plánů knížecího architekta Antonia Porty. Zámek tak získal v podstatě dnešní vzhled, stále však sloužil jen jako obydlí hospodářských úředníků. - Jedná se o patrovou zámeckou budovu postavenou na půdorysu lichoběžníka okolo středového dvora. Členěn obdélnými okny a obdélným bosovaným portálem s polokruhem sklenutým vchodem. Hranolová dominantní věž se zbytky rustiky členěna obdélnými okny. Připojené, konkávně vyžlabené křídlo má v nárožích vertikální pásy rustiky, obdélná okna a portál se segmentem proloženou římsou supraporty. Prostory v severovýchodní části zámku mají reliéfní výzdobu stropů z 19. stol. Sklepy sklenuty valeně a valenou klenbou s lunetami. - V r. 1829 Ferdinand Josef z Lobkovic vyčlenil obec Lobkovice z rodového fideikomisu a prodal zámek a statek Lobkovice Janu Měchurovi, zemskému advokátovi z Prahy. Ten nechal chátrající zámeckou budovu opravit, především byly upraveny a zmodernizovány interiéry, opraveny střechy a fasády. Celkový vzhled budovy se však téměř nezměnil. Po Měchurově smrti v r. 1840 přešel zámek na jeho dceru Terezii, manželku Františka Palackého. Palacký na lobkovickém zámku prožil téměř celé období bachovského absolutismu, kdy musel zanechat veřejné politické činnosti (v l. 1852-1860 zde pracoval na Dějinách národu českého v Čechách a na Moravě). Později zde žil i Palackého syn Jan, vynikající geograf. V r. 1897 prodal Lobkovice knížeti Mořicovi z Lobkovic, který usiloval o získání nejstaršího rodového sídla. Zámek se po r. 1897 změnil opět jen v obydlí lobkovických úředníků. Lobkovicům zůstal zámek až do r. 1948. - V r. 1948 se zámek stal majetkem státu a byl spravován MNV v Lobkovicích. V zámku byl umístěn depozitář Národního technického muzea. Počátkem 80. l. převzala zámek Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze a upravila ho na depozitář knihoven a studijní středisko. Dnes patří opět Lobkovicům.
  Klíč.slovatvrze * přestavěné tvrze * rodová sídla * zámky * gotika * renesance * baroko * majitelé zámku
  CitaceSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 253-256.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 304.
  Neratovice: historie [online]. [cit. 2005-10-17]. Dostupné z: http://www.neratovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=10356&id_org=10356&id=14469&p1=1191&p2=&p3=.
  Zámek Lobkovice: historie místa [online]. [cit. 2006-02-09]. Dostupné z: http://hrady.cz/index.php?OID=1330.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (8) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Lobkovice (zámek)

  korporace

Mapa

GPS: 50°15'6.37"N, 14°32'28.69"E

Počet záznamů: 1