Počet záznamů: 1  

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele (Skramníky, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Stětí sv. Jana Křtitele (Skramníky, Česko)
  Místo Skramníky (Česko)
  Vznik1056 - vystavěn románský kostel
  Události1356 - první zmínka o kostele
  1696 - renesanční úprava
  1907 - novogotická úprava
  Osobnosti Vavák, František Jan, - písmák, obrozenec
  PopisNa vyvýšenině uprostřed obce, na rozlehlém hřbitově obklopeném zdí. - Podle záznamů archeologa J. L. Píče bývalo v místech dnešního kostela hradiště, snad slovanské. Románský kostel byl postaven opaty sázavského kláštera snad r. 1056 (v jižní stěně pod okapem druhotně zazděna románská konzola z červeného pískovce s obličejovým motivem, hlavice románského sloupu druhotně využitá jako podstavec litinového křížku u náhrobku na hřbitově). Písemně kostel poprvé připomínán jako farní v r. 1356, v té době to již byla nová gotická stavba (z ní dochován polygonální presbytář). Loď byla přestavěna na počátku 16. stol., další úpravy proběhly v r. 1696. V tomto období (po třicetileté válce) se kostel stal střediskem duchovní správy pro velkou část Českobrodska, zejména za farářů Jana Fridricha Ambrosia (zemřel 1707) a Floriána Josefa Mikulovského (zemřel 1746). Během novogotické úpravy kostela v r. 1907 byly zničeny některé původní gotické prvky (vazba krovu nebo původní podoba západního průčelí lodi). - Dnes jednolodní obdélný kostel s polygonálně ukončeným presbytářem a hranolovou věží po severní straně, dole zděnou a v patře bedněnou, krytou jehlancovou střechou. Na jižní straně lodi dochovaný vstupní gotický portál, v západním průčelí novogotický vstupní portál se dvěma soudobými sochami andělů po stranách. Po jižní straně kostela otevřené schodiště na kruchtu. V oknech presbytáře nové kružby. Presbytář sklenut původní žebrovou klenbou na jehlancové konzoly, původně vybíhající do dlouhých útvarů polygonálního profilu. V lodi dřevěný kazetový strop s malbami z počátku 20. stol. a barokní zděná kruchta. Původní sakristie v přízemí věže kryta trámovým stropem. - Zařízení: převážně barokní, z 18. stol. Hlavní oltář barokní, portálový, sloupkový s obrazem Stětí sv. Jana Křtitele od J. Kroupy. Na vítězném oblouku nástěnný obraz Poslední večeře (kopie podle Leonarda da Vinci); cínová křtitelnice z r. 1704 (vychází ze základního typu renesančních křtitelnic ve tvaru obráceného zvonu); varhany z 19. stol. Ve věži zavěšeny dva zvony. Ve zdi lodi zazděn renesanční figurální náhrobek rytíře Vilíma Blanického z Blanice (majitel Cerhýnek a Hřibů) z r. 1584 a náhrobek známého obrozeneckého písmáka a milčického rychtáře, Františka Jana Vaváka, z r. 1816. - Od r. 2005 je kostel Stětí sv. Jana Křtitele filiálním, spadajícím pod správu Římskokatolické farnosti Pečky v Kolínském vikariátu.
  Klíč.slovakostely * slovanská hradiště * náhrobky * zvony * románský sloh * gotika * renesance * baroko * novogotika
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 326.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 388.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-08-22]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/skramniky/kostel-steti-sv-jana-krtitele.
  Viz též souvísející Zvony (Skramníky, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (3) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1