Počet záznamů: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Lobkovice, Neratovice, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Nanebevzetí Panny Marie (Lobkovice, Neratovice, Česko)
  Místo Lobkovice (Neratovice, Česko)
  Události1356 - první zmínka o lobkovické faře
  1390 - první zmínka o farním kostele v Lobkovicích
  1700 - přibližné datum barokní přestavby kostela
  PopisNa návsi. - Již r. 1356 a 1357 nechal Raimund z Lobkovic osadit zdejší faru. Samotný farní kostel zmiňován r. 1390, tehdy držitel Lobkovic Jan Čouch ze Zásady založil v kostele oltář sv. Kateřiny. Původně gotický kostel byl patrně během třicetileté války poničen, barokně přestavěn okolo r. 1700. - Jednolodní, obdélný kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky, sakristií po severní straně a obdélnou předsíní na jižní straně. Západní průčelí trojosé, s lizénovými rámci, v ose obdélný portál s rozeklaným segmentovým štítem a obdélné okno se segmentovým záklenkem; obdélný štít s volutovými zdmi, pilastry, lizénovým rámcem a zdobným polem a trojúhelníkovým zakončením. Boční fasády lodi i trojboký závěr s opěráky člení lizénové rámce a obdélná okna se segmentovým záklenkem. Na severní straně kostela průčelní kulisa kryjící severní stranu čtvercové sakristie a část zdiva bývalé věže), na níž je lizénový rámec, obdélné okno se segmentovým záklenkem a obdélný štít s nikou, štítovým trojúhelníkem a křídlatými zdmi. Předsíň s polokruhově ukončeným vchodem má nárožní lizény a štít s pilastry a polokruhem ukončenou římsou. Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou, loď plochostropá. Portál do sakristie hrotitý, se zkoseným a vyžlabeným ostěním. - Zařízení: převážně z 18. stol.; hlavní oltář rámový, z r. 1693, s novodobými obrazy; rokoková kazatelna a lavice; cínová hladká křtitelnice z r. 1682. V presbytáři renesanční (z r. 1595) mramorový reliéfní figurální rodinný epitaf. - Okolo kostela bývalý hřbitov se zvonicí.
  Klíč.slovakostely * farní kostely * gotika * baroko * hřbitovy * zvonice
  CitaceSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 253-256.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 304-305.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 314.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (4) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1