Počet záznamů: 1  

Ústav jaderné fyziky (Akademie věd ČR)

 1. Jméno korporaceÚstav jaderné fyziky (Akademie věd ČR)
  Jiné jménoAkademie věd České republiky. Ústav jaderné fyziky
  Ústav jaderné fyziky AV ČR
  Viz též Ústav jaderné fyziky (Československá akademie věd)
  Místo Řež (Husinec, Česko)
  Vznik1955 - založen Ústav jaderného výzkumu ČSAV
  Události01.01.1972 - oficiální datum založení Ústavu jaderné fyziky v Řeži
  Osobnosti Běhounek, František - jaderný fyzik
  Petržílka, Václav - jaderný fyzik a matematik
  Šimáně, Čestmír - jaderný fyzik
  Úlehla, Ivan - jaderný fyzik
  Procházka, Vladimír - chemik
  Šafrata, Stanislav - jaderný fyzik
  Odehnal, Milan - fyzikální chemik
  Brabec, Vlastislav - jaderný fyzik
  Frána, Jaroslav - jaderný fyzik
  Fischer, Stanislav - astrofyzik
  Grygar, Jiří - astrofyzik
  Obrusník, Ivan - jaderný chemik
  Dittrich, Jaroslav - fyzik
  PopisV osadě Řež, místní části obce Husinec. - Ústav jaderné fyziky byl zřízen r. 1972 z fyzikální části Ústavu jaderného výzkumu ČSAV (založen již v r. 1955), rozdělil na Ústav jaderného výzkumu ČSKAE a Ústav jaderné fyziky ČSAV (základ tvořila oddělení teoretické jaderné fyziky, jaderné spektroskopie, jaderných reakcí, nízkých teplot a později i oddělení cyklotronu a elektrostatických urychlovačů). V r. 1972 byla také větší část ÚJF převedena do působnosti Československé komise pro atomovou energii. V r. 1994 byl k ÚJF přičleněn bývalý Ústav dozimetrie záření AV ČR jako jeho detašované pracoviště (od r. 1960 sídlil v nové budově v Praze na Bulovce). Většina oddělení zahajovala svou činnost ve filmových ateliérech v Praze-Hostivaři nebo v přízemních prostorách tribun stadionu na Strahově. Po rozšíření THS zázemí byla všechna oddělení přestěhována do Řeže u Prahy. - V současné době se ÚJF skládá z oddělení teoretické (jaderné) fyziky, oddělení jaderné spektroskopie (u nás rozvíjena od r. 1952), oddělení neutronové fyziky (před r. 1957), oddělení jaderných reakcí, oddělení dozimetrie záření (založeno v r. 1956), oddělení nízkých teplot (založeno r. 1956) oddělení urychlovačů, laboratoře elektrostatických urychlovačů (počátek 90. l. 20. stol.) a oddělení radiofarmak (založeno ve druhé polovině 90. l.). V 50.-90. letech bylo součástí ústavu oddělení elektronického vývoje. - Hlavní část výzkumu ústavu se týká zejména jaderná fyziky v oblasti nízkých a středních energií (teoretická i experimentální). Ústav se zabývá studiem jaderné spektroskopie záření beta a gama, jaderných reakcí včetně srážek těžkých iontů a hyperjaderné fyziky (a dále studiem pevné fáze pomocí rozptylu neutronů, matematické fyziky a teoretická subjaderná fyziky). Aplikovaný výzkum rozvíjí zejména jaderné analytické metody s využitím nabitých částic i neutronů, dozimetrie ionizujícího záření se zaměřuje na metrologii ionizujícího záření, dozimetrii přírodních polí záření, včetně dozimetrie objektů s lidskou posádkou na oběžných drahách kolem Země, dozimetrii vybraných radionuklidů a studium jejich transportu v životním prostředí. Zkoumají se zde některé otázky související s jadernou energetikou budoucnosti a likvidací jaderného odpadu, provádí se výzkum a vývoj radiofarmak (radiofarmaka pro diagnostiku pomocí positronové emisní tomografie (PET) i pro další medicínské použití). Největším zařízením ústavu je cyklotron U-120 M (pro jaderné fyzikální experimenty i pro produkci radioizotopů), dále významný Van de Graafův urychlovač a elektrostatický spektrometr ESA 12. - K významným vědeckým pracovníkům ÚJF patří např. František Běhounek, Václav Petržílka, Čestmír Šimáně, Ivan Úlehla, Vladimír Procházka, Stanislav Šafrata, František Janouch, Milan Odehnal, Vlastislav Brabec, Jaroslav Frána, Stanislav Fischer, Jiří Grygar, Ivan Obrusník a Jaroslav Dittrich.
  Klíč.slovavýzkumné ústavy * vědecké ústavy * vědecký výzkum * vědečtí pracovníci * jaderná fyzika
  CitaceBRABEC, Vlastislav. Padesát let jaderné fyziky v Řeži. Československý časopis pro fyziku, 2005, č. 5, s. 478-490.
  Akademie věd ČR : Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. [online]. [cit. 2007-05-02]. Dostupné z: http://www.cas.cz/pracoviste_detail.php?ID=53.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací
  (2) - Odborná literatura, mapy
  (8) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1