Počet záznamů: 1  

Přírodní památka Písečný přesyp u Osečka (Nymburk-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní památka Písečný přesyp u Osečka (Nymburk-oblast, Česko)
  Jiné jménoPísečný přesyp u Osečka
  Místo Oseček (Česko)
  OkresNymburk
  Vznik23.06.1989 - vyhláška ONV Nymburk
  PopisNa východním okraji lesního komplexu Kluk, 1,5 km severozápadně od obce Oseček. - Rozloha: 0,85 ha. - Nadmořská výška: 190-195 m. - Úkolem je ochrana jednoho z posledních nezalesněných zbytků písečných přesypů středního Polabí, lokality typických pískomilných druhů hub, rostlin a bezobratlých živočichů. - Nad rovinou tvořenou štěrkopískovou terasou řeky Labe se uložily váté písky, které vznikly pravděpodobně ve würmu vyvátím nejjemnějších částic štěrkopískových náplavů. Na místě písečného přesypu se nevytvořil půdní profil, pouze místy je povrch písku překryt tenkou vrstvou surového humusu, který dává vznik surovým půdám (protorankerům). - Rostou zde typická neuzavřená bylinná společenstva s charakteristický bylinami (paličkovec šedavý, kostřava ovčí a kolenec Morisonův), které jsou zde hojně zastoupeny. Místy pokrývají povrch písečného přesypu pouze mechorosty a lišejníky. Část chráněného území je porostlá náletem dřevin, především borovicí lesní a břízou bělokorou. V severovýchodní části je zbytek acidofilní doubravy. Území je význačné hojným výskytem hub, na přesypu a blízkém okolí bylo zjištěno více než 80 druhů, ze vzácných např. hřib cizopasný, hřib silný a holubinka ametystová. - Masový je zde výskyt pískomilných druhů hmyzu. Vedle běžnějších druhů je to např. mravkolev Grocus bore, chroust maďalový a svižník lesní. - Ohrožením pro území je zarůstání náletovými dřevinami, které je nutno odstraňovat a bránit tak přeměně v les.
  Klíč.slovapřírodní památky * chráněná území * písečné přesypy * geomorfologie * půdy * houby * chráněné druhy * pískomilné druhy * hmyz
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 135.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  geografický název

  geografický název

  Do košíku