Počet záznamů: 1  

Kostel Zvěstování Panny Marie (Plaňany, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Zvěstování Panny Marie (Plaňany, Česko)
  Jiné jménoKostel sv. Petra a Pavla (Plaňany, Česko)
  Místo Plaňany (Česko)
  Události1200 - přibližné datum stavby románského kostela sv. Petra a Pavla
  1352 - první zmínka o kostele
  1591 - renesanční přestavba
  1604 - kostel zasvěcen Zvěstování Panny Marie
  1892 - nevhodná pseudorománská úprava kostela
  Osobnosti Mírkové ze Solopisk (rod) - majitelé Plaňan
  Savojská, Marie Terezie, - majitelka panství
  PopisV dolní, jižní části města, na hřbitově. - Původně zde stávala rotunda z 10. stol. (zjištěno při archeologickém průzkumu v r. 1937), na jejím místě okolo r. 1200 vystavěn románský kostel sv. Petra a Pavla. Písemně poprvé připomínán v soupisu papežskách desátků z r. 1352. V r. 1359 jsou jako patroni zdejšího kostela doloženi Čeněk z Lípy a Hron z Kostelce, po nich potom Pavel z Jenštejna. Koncem 14. stol. kostel goticky přestavěn (přistavěn presbytář), renesančně upraven v r. 1591 za Mírků ze Solopisk a na Plaňanech. R. 1620 kostel nově zasvěcen Zvěstování Panny Marie. Na počátku 18. stol., za kněžny Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna, barokně upraven interiér kostela (věž snížena o jedno patro, nově sklenuta loď). V r. 1805 rozšířena kruchta, r. 1868 na věž umístěny hodiny od poděbradského hodináře Janaty. Od r. 1892 a ještě počátkem 20. stol. kostel velmi necitlivě pseudorománsky upraven. - Jednolodní obdélný kostel z tesaných kvádrů v pásech střídavě z bílého a červeného pískovce, s nižším, pětiboce uzavřeným presbytářem s opěráky a hranolovou věží před západním průčelím. V jižní stěně lodi dvě románská okna a fragment původního románského portálu, široká okna lodi byla prolomena v r. 1793 a 1805. Střešní římsa s obloučkovým vlysem a zubořezem. V patře věže jedno a nad ním dvě sdružená románská okénka na středním sloupku, zubořez s obloučkovým vlysem pod římsou druhotně doplněn zastřešení (helma) z r. 1892. V presbytáři gotická okna v severní a jižní stěně, nově probourána r. 1982. Presbytář sklenut křížovou žebrovou klenbou, v závěru paprsčitě na římsovitých konzolách. Triumfální oblouk hrotitý, loď sklenuta třemi poli valené klenby s lunetami. Trojramenná kruchta na dvou sloupech. - Zařízení: rokokové ze druhé poloviny 18. stol. Hlavní oltář rokokový z r. 1794, rámový, s obrazem od J. Mezdříčského; boční oltáře rokokové z r. 1766 od M. Másla, štafírovány A. Jedličkou; oltář sv. Jana Nepomuckého je přechodem od baroka k romantismu. Rokoková kazatelna. V podvěží zazděny tři renesanční náhrobky (náhrobek Anny a Ludmily Mírkových ze Solopisk, které zemřely v jeden den r. 1582, náhrobek Adama Mírka ze Solopisk z r. 1560 a náhrobek Barbory Dobřichovské z r. 1581). Při severní zdi kostela empírový náhrobek z první poloviny 19. stol., snad od J. Suchardy. - Od r. 1910, kdy byl postaven nový kostel sv. Jana Křtitele, byl kostel Zvěstování Panny Marie využíván již jen jako hřbitovní a postupně chátral. Dnes je jednou z nejvíce ohrožených památek Kolínska (ve velmi špatném stavu je statika, dřevěné části napadeny červotočem). - U kostela zvonice.
  Klíč.slovakostely * náhrobky * zvonice * románský sloh * gotika * renesance * baroko * rokoko * empír * novorománský sloh
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 69-70.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-03-11]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/planany/kostel-zvestovani-panny-marie.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (5) - ČLÁNKY
  Kostel Zvěstování Panny Marie (Plaňany, Česko)

  korporace

Počet záznamů: 1