Počet záznamů: 1  

Železniční zkušební okruh ve Velimi

 1. Jméno korporaceŽelezniční zkušební okruh ve Velimi
  Místo Vrbová Lhota (Česko)
  Cerhenice (Česko)
  Sokoleč (Česko)
  Velim (Česko)
  Vznik1963
  PopisŽelezniční zkušební okruh mezi obcemi Vrbová Lhota, Cerhenice a Sokoleč (uvnitř okruhu), severně nad Velimí. Nazývaný též Železniční zkušební okruh ve Velimi. Unikátní železniční zařízení ve střední Evropě. - Výstavba okruhu probíhala v l. 1960-1963. V r. 1964 zde parní lokomotiva 498.106 dosáhla československého rychlostního rekordu 162 km/h. - Okruh slouží k jízdním zkouškám kolejových vozidel, drážních zařízení a dopravních prostředků, umožňuje provádět hlukové zkoušky, kontroly schopnosti drážních vozidel komunikovat s okolím a signalizovat v systémech ETCS a GSM-R nebo k simulaci změn a poruch elektrického napájení a reakcí vozidel na tyto vnější vlivy. Okruh je hojně využívaný výrobci železničních vozidel z různých zemí, zkoušely se zde např. šestivozové jednotky metra pro Singapore (v r. 1995), lokomotivy řady 92 pro British Railways (BR) jezdící také tunelem pod kanálem La Manche nebo různé typy vlaků Pendolino. - Pro jízdní zkoušky jsou k dispozici dvě zkušební tratě s normálním rozchodem 1435 mm, tzv. velký a malý zkušební okruh, se speciálními technologickými kolejemi, manipulačními a odstavnými staničními kolejemi, trianglem na malém okruhu pro otáčení vozidel a spojovací tratí do železniční stanice Velim. - Velký okruh o délce 13,276 km je složen ze dvou oblouků (poloměr 1400 m) a dvou přímých úseků (každý o délce 2 km). Na trati je použita bezstyková (svařovaná) kolej s kolejnicemi R 65 a UIC 60 na betonových pražcích. Příčný sklon kolejnic UIC 60 je 1:40. Křížení trati velkého okruhu s pozemními komunikacemi zabezpečují čtyři nadjezdy. Trať umožňuje zkušební jízdu rychlostí do 210 km/h. - Malý okruh o délce 3,951 km má proměnlivou směrovou polohou trati se zkušebními úseky od přímé po oblouky (o poloměrech 300, 450, 600 a 800 m). Trať je v současné době kombinovaná, tj. se zkušebními úseky s bezstykovou kolejí (svařovaná) a s úseky s kolejovými styky. Kolejnice typů R 65, UIC 60 a S 49 jsou uloženy na dřevěných i betonových pražcích různé konstrukce. Proměnlivé geometrické uspořádání tratě dovoluje povolenou rychlost zkušebních jízd v různých úsecích od 80 do 120 km/h. - Celková stavební délka kolejí na Zkušebním centru Výzkumného ústavu železničního je 28,854 km. Na zkušebních tratích je možné zkoušet vozidla s hmotností na nápravu do 22,5 t bez omezení, za zvláštních podmínek technického dozoru až do 25 t. - Přípojná kolej do železniční stanice Velim není zatrolejována, zkušební lokomotivy a železniční vozy na zkušební okruh dopravují motorové lokomotivy. Všechny zatrolejované zkušební koleje jsou napájeny stejnosměrným i střídavým napětím. Pro zkoušky vozidel, které jsou napájeny ze třetí proudové kolejnice, je možné nainstalovat stavebnicovým způsobem 1,5 km dlouhý úsek na velkém okruhu. - Oba okruhy umožňují nezávislé napájení všemi nejpoužívanějšími železničními napájecími soustavami (3000 V - stejnosměrně; 1500 V - stejnosměrně; 25 kV a 50 Hz - střídavě; 15 kV a 16,7 Hz - střídavě). - Železniční zkušební okruh ve Velimi je majetkem Výzkumného ústavu železničního.
  Klíč.slovaželeznice * železniční tratě * zkušební provoz * rekordy
  CitaceKolínsko a Kutnohorsko: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2002.
  Železniční zkušební okruh u Velimi [online]. [cit. 2008-09-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_zku%C5%A1ebn%C3%AD_okruh_u_Velimi.
  České dráhy: z historie a současnosti zkušebních okruhů akciové společnosti Výzkumný ústav železniční [online]. [cit. 2008-09-23]. Dostupné z: http://www.cd.cz/static/old/NEW/TCD2006/6_15hist.htm ŠTECHA, Ivo.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (8) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1