Počet záznamů: 1  

Zvonice (Kolín, Česko)

 1. Jméno korporaceZvonice (Kolín, Česko)
  Místo Kolín (Česko)
  Vznik1504
  Události1872 - započeta novogotická přestavba zvonice
  Osobnosti Mocker, Josef, - architekt
  PopisV historickém centru města vedle kostela sv. Bartoloměje. - Pozdně gotická zvonice byla postavena v severozápadním rohu hřbitova (dnes zrušeného) r. 1504 mistrem Bartošem, z důvodu narušení stability horních dvou pater severní věže kostela (r. 1497) pohybem těžkých zvonů. Původně byla zvonice nižší, při renesanční úpravě zvýšena. V r. 1724 na vrchol střechy doplněn barokní lucerna, r. 1728 byl ze severní věže kostela na zvonici přenesen středověký orloj (doložen již v r. 1494). R. 1756 přebudována zvonová hranice (do té doby se zvonilo "husitsky", tzn. zvony obrácenými nahoru). Při požárech v r. 1796 a 1869 zvonice poškozena. Následovala oprava a přestavba podle plánů Josefa Mockera. V r. 1872 nahrazena stará střecha novogotickou dlátkovou střechou nad novým ochozem s balustrádou, r. 1907 byla zvonice spojena opěrným obloukem se severní věží kostela, aby tak zajistila stabilitu této věže. V další etapě novogotických úprav byly r. 1912 odstraněny omítky a odkryté režné kamenné zdivo vyspárováno. - Jedná se o hranolovou třípatrovou stavbu z lomového a tesaného kamene, se sedlovým vstupním portálem a původními okovanými dveřmi. V severovýchodním nároží původní deska s českým nápisem o provedení stavby. - Ve zvonici dnes zavěšeny tři zvony. - V polovině 19. stol. v přízemí zvonice otevřena první městská veřejná knihovna. R. 1995 zvonice (spolu s chrámem sv. Bartoloměje a přilehlým areálem) prohlášena Národní kulturní památkou.
  Klíč.slovazvonice * kostely * hřbitovy * zvony * gotika * renesance * baroko * novogotika * národní kulturní památky
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 87.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 3. Praha: Libri, 1998, s. 37.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2009-08-27]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/zvonice-u-kostela-sv-bartolomeje.
  Viz též souvísející Kostel sv. Bartoloměje (Kolín, Česko)
  Zvony (Kolín, Česko)
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Odborná literatura, mapy
  (13) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace