Počet záznamů: 1  

Pňov (Česko)

 1. Geografické jménoPňov (Česko)
  Viz též (Širší termín) Pňov-Předhradí (Česko)
  OkresKolín
  Události1265 - první zmínka o obci
  1960 - sloučení obcí Pňov a Předhradí
  PopisDříve samostatná obec, dnes součást obce Pňov-Předhradí, 6 km jihovýchodně od Poděbrad, na levém břehu řeky Labe. V historii nazývána též Pněv. - Nadmořská výška: 190 m. - Území osídleno již na počátku našeho letopočtu, jižně od obce, poblíž hájovny stávalo údajně hradiště. Archeologický výzkum potvrdil slovanské osídlení z doby 1.-4. stol. Obec Pňov písemně poprvé zmiňována r. 1265, tehdy ji prodával Jaroš z Poděhus sestrám Utě a Ludmile k nadání nového kláštera. V r. 1344 byla obec (stál zde již farní kostel) v držení Jakuba Provoda, r. 1355 ji držel Pešlin Rozentalu a r. 1363 vladyka Heřman. Obec bývala majetkově rozdělena, jedna část patřila k Předhradí (hradu Oldříč) a s ním k panství Poděbrady. Druhou část obce s tvrzí drželi v r. 1401 bratři Jindřich, Prokop a Diviš z Dobřeně, tato část obce byla v r. 1630 také připojena k poděbradskému panství (při kterém zůstala až do r. 1848). Během třicetileté války r. 1634 zdejší dvůr vypálen Sasy, po válce byl opět obnoven. V budově bývalého poplužního dvora byla r. 1778 zřízena škola, zrušena před r. 1824. - V r. 1960 byla obec Pňov sloučena s obcí Předhradí v jedinou obec s názvem Pňov-Předhradí. - K 1.1.2007 přešla obec Pňov-Předhradí z okresu Nymburk do okresu Kolín.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * archeologické výzkumy * doba hradištní * slovanská hradiště * poplužní dvory * tvrze * školy * sloučení obcí
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 373.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 12. Praha: Argo, 1997, s. 23.
  ČTVERÁK, Vladimír; et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri, 2003, s. 240-241.
  Obec Pňov-Předhradí [online]. [cit. 2010-03-09]. Dostupné z: http://www.pnov-predhradi.wbs.cz/.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (2) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (2) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1