Počet záznamů: 1  

Hradiště Poráň

 1. Jméno korporaceHradiště Poráň
  Jiné jménoHradiště (Vesec u Sobotky, Česko)
  Místo Dobšín (Česko)
  Střehom (Česko)
  Osobnosti Píč, Josef Ladislav, - archeolog
  Filip, Jan, - archeolog
  Hejna, Antonín, - archeolog
  Waldhauser, Jiří, - archeolog
  PopisNa skalnaté ostrožně nad soutokem Klenice a Veseckého potoka, 30-40 m nad údolím Plakánek, zhruba na poloviční cestě mezi obcemi Dobšín a Střehom, ale již v katastru Vesce u Sobotky. Lokalita známá pod názvem Poráň, ale někdy též Šance nebo Na Šancích. - Ze severní, západní a jižní strany je hradiště nepřístupné díky strmým, skalnatým srázům. Z kaňonovitého údolí je tak v podstatě nepřístupné. Skalní srázy sice protínají úžlabiny, na několika místech jsou ale dodnes patrné záseky pro trámy, které tvořily vodorovné zátarasy. Na jediné snadno přístupné východní straně bývalo proto hradiště chráněno dvojitým příčným opevněním, které tvořil příkop a val. - Dnes je v terénu zachován pouze vnitřní obloukovitý val (dnes dlouhý asi 100 m, široký mezi 12-14 m a vysoký 2-3 m) a příkop, vnější val byl zjištěn pouze leteckým snímkováním. Příkop před vnitřním valem je široký asi 6 m. Na jižní straně fortifikace nedosahuje až k okraji ostrožny, prostor (až 6 m široký) lze snad považovat za vstup do hradiště. Vlastní vnitřní plocha hradiště je asi 1,4 ha, celková plocha hradiště včetně příkopů a valů je asi 2 ha. - Na bývalém hradišti bylo prováděno několik archeologických průzkumů. Jediný dosud prováděný terénní zjišťovací výzkum (pod vedením Z. Dreka r. 1965) odhalil zánik opevnění požárem. Ostatní výzkumy byly pouze povrchové a sběrem (postupně J. L. Píč, J. Filip, A. Hejna a J. Waldhauser), doložily osídlení místa ještě před postavením hradiště, již v mladší a pozdní době kamenné. První opevnění zde mohlo potom být již v mladší době bronzové (kultura lužická, vyloučena není ani následná fortifikace v době halštatské. Podle nalezené keramiky zde bylo slovanské hradiště v 7.-8. stol. a také ve 12. stol. Není ale jasné, zda Slované pouze využili starší opevnění nebo na starší hradbě vystavěli novou.
  Klíč.slovahradiště * hradby * opevnění * doba kamenná * doba bronzová * doba halštatská * doba hradištní * slovanská hradiště * archeologické výzkumy * archeologické nálezy
  CitaceČTVERÁK, Vladimír et al. Encyklopedie hradišť v Čechách. Vyd. 1. Praha: Libri. 2003, s. 338-339. ISBN 80-7277-173-6.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1