Počet záznamů: 1  

Barbora Cellská, asi 1392-1451

 1. Osobní jménoBarbora Cellská, česká a uherská královna, římská císařovna, asi 1392-1451
  Jiné jménoBarbara Celjska, česká a uherská královna, římská císařovna, asi 1392-1451
  Narozeníca 1392-1451
  Úmrtí Mělník (Česko) - 11.07.1451
  Místo působení Mělník (Česko)
  Praha (Česko)
  Německo
  Slovinsko
  Uhersko
  Charakt.Česká a uherská královna, římská císařovna.
  ŽivotopisPocházela z původně německého rytířského rodu. Hrabata z Celje byla ve střední a jihovýchodní Evropě v období pozdního středověku jedním z nejvýznamnějších, ale také nejdravějších šlechtických rodů. V r. 1405 uzavřela sňatek s císařem Zikmundem Lucemburským (druhá manželka) a stala se uherskou a českou královnou a římskoněmeckou císařovnou. V r. 1436, kdy se stal Zikmund uznaným českým králem, se naučila česky a vedla svou korespondenci s domácími předáky v českém jazyce (orientovala se na utrakvistickou stranu pod vedením Hynka Ptáčka z Pirkenštejna). Po smrti Zikmunda chtěla převzít poručnickou vládu v Uhrách i v Čechách. Chtěla se dokonce jako vdova provdat za polského krále Vladislava, tehdy třináctiletého. Nakonec odešla do ústraní, usadila se ve věnném městě českých královen na Mělníce. Tam se poté věnovala mj. okultním vědám, hlavně alchymii. Zemřela na následky morové epidemie na Mělníce. Byla pohřbena v katedrále sv. Víta, její hrob dnes neexistuje. - Přesné datum narození není známé, uvádí se roky mezi 1390-1395 (nejčastěji 1392).
  Klíč.slovašlechtici * královny
  CitaceDVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbora Celjská. Bratislava: Vydavatelstvo Rak a Hitorický ústav SAV, 303 s. ISBN 978-80-85501-60-5.
  Druh soub.Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  Odkazy (1) - Beletrie
  (1) - Odborná literatura, mapy
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1