Počet záznamů: 1  

Rybník Pod Panskou (Středokluky, Česko)

 1. Geografické jménoRybník Pod Panskou (Středokluky, Česko)
  Místo Středokluky (Česko)
  Události2014 - rybník obnoven
  PopisNa severním okraji obce Středokluky v blízkosti rychlostní komunikace R7. Na tomto území se rozkládal rybník již v minulosti, jeho horní část. Rybník byl zrušen cca před 200 lety a v nedávné době byl předělen násypem rychlostní komunikace R7. Rybník na Zákolanském potoce na říčním kilometru 18,6-18,9, s obtokovým korytem. Obnovení rybníka bylo vyvoláno potřebou zamezit opakovaným povodním po přívalových deštích, které v posledních letech pravidelně postihovaly několik obcí ležících na dolním toku Zákolanského potoka. Současně bylo řešeno vytvoření příznivých životních podmínek pro kriticky ohrožený druh raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), který je na Zákolanském potoce, evropsky významné lokalitě výskytu uvedeného druhu, chráněn v rámci soustavy NATURA 2000. Cílem bylo rovněž lokalitu revitalizovat a obnovit její přirozený krajinný ráz. Vlastní stavba rybníka byla realizována v r. 2014. Plocha rybníka je 4,7 ha s objemem cca 46,6 tis. m3 při normální hladině. Hráz je zemní homogenní, nasypaná z místního materiálu. Rybník je rybolovný.
  Klíč.slovarybníky * potoky * revitalizace * raci * chráněné druhy * rybolov
  CitaceStátní pozemkový úřad Kladno. Rybník Pod Panskou (online). [cit. 16.11.2015]. Dostupné z: http://www.pfcr.cz/aktuality-z-kraju/archiv/stredocesky/rybnik-pod-panskou.html.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Rybník Pod Panskou (Středokluky, Česko)

  geografický název

Mapa

GPS: 50°8'21.63"N, 14°14'12.79"E

Počet záznamů: 1