Počet záznamů: 1  

Kostel Všech svatých (Kutná Hora, Česko)

 1. Jméno korporaceKostel Všech svatých (Kutná Hora, Česko)
  Viz též Hřbitov Všech Svatých (Kutná Hora, Česko)
  Místo Kutná Hora (Česko)
  Vznikkonec 13. stol.
  Události1698 - barokní přestavba
  PopisNa vyvýšeném místě při severozápadním okraji města, po pravé straně silnice vedoucí na Hořany. Součást historicky a archeologicky významného areálu hřbitova. – Původ z konce 13. stol., s dalšími pozdějšími úpravami (barokně přestavěn v roce 1698 architektem Giovannim Battistou Spinettim del´Angelo). – Jednolodní podélná stavba s výrazně odsazeným, polygonálně uzavřeným presbytářem a vestavěnou štíhlou hranolovou věží nad západním průčelím. Střecha lodi sedlová, nad presbytářem zvalbená, krytá taškami. Polygonální sanktusník s lucernou a cibulovou bání. Věž ukončena vlašskou helmicí s lucernou ukončenou vysokou stanovou stříškou. Symetrickou hmotu stavby porušuje nízká stavba sakristie při severní straně presbytáře, krytá valbovou střechou s taškami. Hlavní štítové průčelí řešené na hlavní vertikální osu, kterou tvoří vstup kamenným hrotitým portálkem a hranolová věž, člení lizénové rámce a zkrácené úseky fabionové římsy s pultovou stříškou s taškami vymezující vlastní šířku věže. Obě krajní pole vymezené lizénovým rámcem jsou přibližně ve výšce kruchty členěny malými nikamy. Do nik osazeny sochy protimorových patronů - sv. Šebestiána a sv. Rocha. Obě sochařská díla z místního mušlového vápence. Úseky říms vynášejí odstupněný trojúhelníkový štít rozeklaný hmotou věže. Věž rámují nárožní lizény a profilovaná korunní římsa. Poslední patro věže od západu a východu osvětleno obdélným oknem s odsazenou parapetní římsou. Na severní straně na místě okna osazen reliéf typu "Kukenfenster" - polopostava mladíka (někdy je postava interpretována jako anděl) s dlouhými vlnitými vlasy držící znak města Kutné Hory se zkříženými hornickými kladívky (pozdně gotická práce s patrnými zachovanými zbytky červené polychromie na pozadí reliéfu). Obdobně výtvarně řešené fasády lodi kostela i presbytáře pravidelně členěny lizénovými rámci, navazující na fabionovou římsu, a okenními osami v podobě půlkruhových oken s kamenným ostěním s lištou, v dolní části rozšířenou pravoúhlými uchy. V ose jižního průčelí situován kamenný portálek zaklenutý stlačeným obloukem, západně od něj druhý portál s pravoúhlým ostěním s ušima.
  Klíč.slovakostely * hřbitovy * církevní stavby * sochy * světci * věže * baroko
  CitaceKostel Všech svatých. Památkový katalog [online]. Praha: Národní památkový ústav, 2015 [cit. 15.5.2019]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz?element=15403484&action=element&presenter=ElementsResults.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (5) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 49°57'15.75"N, 15°15'41.10"E

GPS: 49°57'15.75"N, 15°15'41.10"E

Počet záznamů: 1