Počet záznamů: 1  

Hradiště (Lázně Toušeň, Česko)

 1. Jméno korporaceHradiště (Lázně Toušeň, Česko)
  Místo Lázně Toušeň (Česko)
  Osobnosti Špaček, Jaroslav - archeolog
  PopisOpevněná ostrožna ve východní části obce Lázně Toušeň, přímo nad starým tokem Labe dnes zvaným Malviny. Archeologické nálezy potvrzují, že území bylo osídleno již v době kamenné. Nejstaršími nálezy je zde doložena eneolitická kultura nazývaná řivnáčská, k níž se váže i zde objevená zlatá záušnice z doby 3 tisíce let př.n.l., která je zároveň nejstarším nálezem zlatého předmětu ve střední Evropě. Opevnění tvořil 10 m široký a 3 m hluboký příkop doplněný pravděpodobně palisádou. Příkop byl vytesán v opukové skále a odděloval nevelkou akropoli od navazujícího prostoru na západní straně. Místo bylo osídleno i v době bronzové. – V raném středověku zde vystavěli Slované zhruba 3,5 ha velké hradiště opevněné valem a hrotitým příkopem. Od severu bylo chráněno srázem k Labi a od jihu bažinami. Časem získalo úlohu ostrožny nad pomezím Přemyslovců a Zličanů, proti nimž se za řekou podobně stýkaly oblasti obývané Pšovany a Charvátci. Hradiště zároveň střežilo prastarou obchodní stezku – solnou i jantarovou – z Prahy na severovýchod přes slavníkovský díl Čech do Slezska a dál k Baltskému moři a do Litvy. – Pozůstatky fortifikací jsou patrné jen jako nevýrazné terénní vlny. – V l. 1975-1982 zde byly prováděny archeologické výzkumy vedené Jaroslavem Špačkem.
  Klíč.slovahradiště * sídliště * eneolit * středověk
  CitacePROFANTOVÁ, Naďa, ŠPAČEK, Jaroslav. Příspěvek k poznání raně středověkého osídlení v Toušeni (Lázně Toušeň, okr. Praha-východ). Archeologie ve středních Čechách. 2003, Roč. 7, č. 2 (2003), s. [509]-529. ISSN 1214-3553.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  Odkazy (7) - ČLÁNKY
  korporace

  korporace

Mapa

GPS: 50°10'12.52"N, 14°43'12.02"E

Počet záznamů: 1