Počet záznamů: 1  

Hřbitov (Kolín, Česko)

 1. Jméno korporaceHřbitov (Kolín, Česko)
  Jiné jménoCentrální hřbitov (Kolín, Česko)
  Nový hřbitov (Kolín, Česko)
  Místo Kolín (Česko)
  Vznik1880 - založen
  Události29.9.1882 - slavnostně vysvěcen
  1897 - rozšířen o západní část
  Osobnosti Kmoch, František - kapelník, skladatel
  PopisNa severním okraji města v ulici Ke Hřbitovu, nalevo od silnice na Sendražice. – Založen r. 1880, část vysvěcena 29.5. 1881. Prvním pohřbem bylo 2.6. 1881 uložení ostatků dvouletého syna kolínského krejčího Jana Mojžíše. Dokončený slavnostně vysvěcen kolínským děkanem Janem Nepomukem Svobodou 29.9.1882 (letopočet na centrálním hřbitovním kříži). R. 1897 rozšířen o západní část, dodnes oddělenou od starší původní části zdí. – Po vypuknutí 1. sv. války vzniklo v r. 1915 při severní straně nové pohřebiště, které zdvojnásobilo rozlohu stávajícího hřbitova. – Na konci 2. sv. války 15.3.1945 hřbitov poškozen náletem. Na přelomu 50. a 60. let zřízena vstupní část s obřadní síní podle návrhu ing. arch. Karla Polívky. – Součástí hřbitova je památník Žal na počest v Kolíně zemřelých vojáků z 1. sv. války, památník Československých námořníků a účastníků národního odboje na Jadranu v r. 1918, památník v Kolíně zemřelých sovětských vojáků na konci 2. sv. války a netypický památník obětem nacistické okupace z řad místní sociální demokracie od kolínského kameníka Jana Kunce. – Mezi náhrobky vyniká hrobka rodiny Bubnových ze zač. 20. stol., kterou původně zdobil bronzový reliéf od Jana Štursy (odcizen v 90. letech 20. stol.). Zajímavá je hrobka rodiny Kmochových z r. 1912 na jihovýchodním nároží hřbitova - je zde pohřben kolínský kapelník František Kmoch, jeho žena a dvě ze tří dcer. Na hřbitově má hrob řada dalších významných kulturních osobností, mj. fotograf Josef Sudek, sochaři Jan Drobník a Václav Drobník, architekt ing. Ludvík Lábner (přední představitel historického purismu v architektuře), básník Karel Leger, spisovatelé Otakar Palán a Otakar Štorch-Marien, kolínští vlastivědní pracovníci Jan a Ladislav Kamarýtovi nebo hudební skladatel Alfred Maria Jelínek. Jsou zde pochovány také významné osobnosti politického života, např. poslanec zemského sněmu a starosta okresu i města Kolína JUDr. Václav Radimský, významný rakouský i československý diplomat Vladimír Radimský, činovník Sokola Alois Prager nebo plk. Jiří Sehnal - letec, účastník zahraničního odboje za 2. sv. války. Před centrálním křížem je hrobka kněze, kolínského děkana a básníka Václava Davídka.
  Klíč.slovahřbitovy * hrobky * hroby * náhrobky * osobnosti * kříže
  CitacePEJŠA, Jaroslav, JOUZA, Ladislav. Centrální hřbitov v Kolíně. Významné osobnosti. Kolín: město Kolín, 2018. ISBN 978-80-905985-6-0.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 20181203. Dostupné z: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/novy-mestsky-hrbitov.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  korporace

  korporace

Mapa

GPS: 50°2'14.58"N, 15°12'21.83"E

Počet záznamů: 1