Počet záznamů: 1  

Bukovno (Česko)

 1. Geografické jménoBukovno (Česko)
  OkresMladá Boleslav
  Události1378 - první zmínka o obci
  Osobnosti Janoušek, Josef, - kronikář
  Kozák, Václav, - regionální vlastivědný pracovník
  Pavlíček, Václav, - právník
  PopisObec 6 km severozápadně od Mladé Boleslavi. - Písemně poprvé uváděna k r. 1378 v souvislosti s Pešíkem ze Zásmuk a z Bukovna, další zpráva je v r. 1380 v soudní listině bělské. Peštík byl r. 1405 purkrabím na hradě Michalovice, jeho potomci se potom nazývali Hradečtí z Bukovna. Koncem 16. stol. ještě připomínána Maruše Horšilová z Bukovna a Jindřich Hradecký z Bukovna. V l. 1576 a 1580 je již Bukovno uváděno jako součást mladoboleslavského panství. V l. 1554, 1582 a 1588 postihl obec mor. K r. 1654 ale již v Bukovně žilo přes 200 osob v 45 domech, r. 1714 dokonce 302 obyvatel. Od r. 1631 měla obec i svou školu. Další rozvoj obce nastal ve druhé polovině 19. stol. R. 1863 byl založen Spolek ochotnického divadla, r. 1879 Sbor dobrovolných hasičů (požár v r. 1894 ale pomáhalo likvidovat asi 12 hasičských sborů z okolí), dále byl založen spolek Čtenářská beseda, r. 1898 Sokolská jednota, r. 1907 Svobodná obec baráčníků pro Bukovno a Líny. V r. 1906 byla k obcím Bukovn a Líny postavena železnice a zřízena železniční zastávka, r. 1910 postaven obecní vodovod, r. 1926 postavena nová sokolovna a dokončena elektrifikace celé obce. Pohromou pro obec byla první světová válka, v níž zahynulo 25 místních občanů, k uctění jejich památky stojí uprostřed obce v parku pomník. Po obsazení Československa v r. 1939 nacisty byly v Bukovně ubytovány 3 roty pěšího pluku s velitelským stanovištěm v místní škole. Během r. 1942 byli (v rámci německého plánu na rozbití souvislého osídlení českým obyvatelstvem) na 25 zdejších usedlostí dosazeni Němci přisunutí sem z Besarábie (tehdy patřila Rumunsku), původní čeští majitelé těchto usedlostí se museli vystěhovat. V r. 1943 přijel nové Němce v Bukovnu navštívit Konrád Henlein a následně i K. H. Frank. Němci opustili Bukovno až na jaře r. 1945. V průběhu okupace několik českých místních občanů zatčeno a popraveno. Rudá armáda přijela do Bukovna 10.5.1945. - Na návsi uprostřed obce dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, při něm hřbitov a barokní socha Panny Marie. - K významným osobnostem obce patří kronikář Josef Janoušek, regionální vlastivědný pracovník Václav Kozák nebo právník Václav Pavlíček.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * první světová válka * památníky * pomníky * druhá světová válka * fašismus * okupace * vysídlení * osvobození * kostely * hřbitovy * sochy * baroko * osobnosti
  CitaceFIŠERA, Zdeněk. Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku. Vyd. 1. Mladá Boleslav: Okresní muzeum Mladá Boleslav. 2002, s. 23.
  Bukovno: informace o obci [online]. c2012. [cit. 4.10.2012]. Dostupné z: http://www.bukovno.cz/.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (3) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (3) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1