Počet záznamů: 1  

Stará Lysá (Česko)

 1. Geografické jménoStará Lysá (Česko)
  Jiné jménoAltlissa (Česko)
  Viz též (Uzší termín) Čihadla (Stará Lysá, Česko)
  Události1037 - první zmínka o Lysé
  Osobnosti Jaromír - kníže český
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.22472,14.79917&z=12
  PopisPrastará obec na potoce Mlynařice, 4 km severozápadně od Lysé nad Labem. - Nadmořská výška: 190 m. - Území bylo osídleno již v době hradištní, od 5. stol. se dochovalo několik neověřených informací (v kronice mnichů lyského kláštera) o slovanském obětišti na lysém vrchu. V místě zvaném Na Ostrově stávala osada ohrazená pleteným plotem z prutů, tzv. lísa, podle ní snad byla pojmenována i pozdější slovanská tvrz, (existence tvrziště ve Staré Lysé byla doložena archeologickými nálezy). Zdejší hradiště, dvorec bylo jedním ze středisek knížecí moci v Čechách, jeho přesnou polohu se však dosud nepodařilo spolehlivě určit. Na tomto knížecím dvorci od r. 1013 věznil kníže Oldřich svého bratra Jaromíra, r. 1034 ho zde nechal oslepit a zde snad byl nakonec r. 1035 Jaromír potupně zavražděn Vršovci. Písemně byla Lysá (Stará Lysá) písemně uváděna v Kosmově kronice r. 1037. Kníže Břetislav udělil Lysou zemanu Mutišovi, ale zajistil, aby se po Mutišově smrti (r. 1052) dostala do majetku boleslavské kapituly. Vzájemný vztah lokalit Stará Lysá a Lysá nad Labem není až do konce 13. stol. dosud zcela jasný, název Stará Lysá se však začal užívat až po vzniku tzv. Nové Lysé r. 1291. V prostoru Staré Lysé existovalo nejstarší lyské tržiště, doložené r. 1293 jako „antiquum forum Lyssa", později se těžiště správy a obchodu přesunulo do Lysé nad Labem. Na vyvýšenině Na Viničkách jihovýchodně mezi Starou Lysou a Lysou nad Labem stával podle pověsti tzv. Červený hrádek, majetek českých královen. Zprávy o Staré Lysé ze středověku chybějí, pravděpodobně však již byla jen prostou zemědělskou obcí. Vyrábělo se zde také dřevěné uhlí a dehet, při posledním archeologickém výzkumu byly nalezeny dehtářské pece z 15. stol. v lokalitě s pomístním názvem Za Pecí. V první polovině 16. stol. byl v obci vybudován tzv. Starolyský rybník, jeho hráz rozdělila obec na část Pahůrek a Ves. Krátce nato (snad r. 1530) byl založen rybník Hladoměř, který zanikl již v průběhu 18. stol. Starolyský rybník zanikl po protržení hráze až v polovině 19. stol. a pozemky obou rybníků byly rozparcelovány. Po r. 1715 založil nový majitel panství, hrabě F. A. Špork, asi 2 km severně od Staré Lysé lovecký zámeček Bon Repos s poustevnou sv. Jeronýma. Před r. 1790 byla obnovena středověká ves Osová s novým pojmenováním Čihadla, v současné době je součástí Staré Lysé. - K pamětihodnostem Staré Lysé patří snad tisíciletá památná lípa malolistá, kaple sv. Jana Křtitele s památným lipovým stromořadím a kaple sv. Šimona na Čihadlech.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * doba hradištní * Slované * obětní místa * osady * tvrze * tvrziště * dvorce * knížecí dvorce * vraždy * archeologické nálezy * pece * rybníky * lovecké zámky * zámečky * kaple * památné stromy * lípy
  CitacePŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 92.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 319.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 10. Praha: Argo, 1997, s. 348.
  Dolní Pojizeří, Mladoboleslavsko a Nymbursko: 1: 50 000. 1. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2000.
  Stará Lysá: o historii obce [online]. [cit. 2007-08-16]. Dostupné z: http://www.cyklocesty.cz/!uvod/obce_jednotlive.php?jmenoObce=Star%E1+Lys%E1.
  Stará Lysá [online]. [cit. 2007-08-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Lys%C3%A1.
  ČÍŽEK, Jiří. Hrady.cz: Stará Lysá [online]. c2007. [cit. 2007-08-16]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=1164.
  Zdroj datwww(Adresy ČR-MVČR)
  Ortslexikon Sudetenland
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (3) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (2) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (2) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (22) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  Stará Lysá (Česko)

Mapa

Stará Lysá (Česko)

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°13'28.92"N, 14°47'57.12"E

GPS: 50°13'28.92"N, 14°47'57.12"E

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.