Počet záznamů: 1  

Starý Kolín (Česko)

 1. Geografické jménoStarý Kolín (Česko)
  Události1142 - zmínka o původní obci
  1267 - doložen zdejší kostel sv. Ondřeje
  Osobnosti Čermák, Josef, - sokolský a osvětový pracovník v USA
  Hudeček, Antonín, - malíř
  Fisher, Ludvík, - dětský lékař, legionář
  Heyduk, Josef, - dramatik, překladatel
  Jelen, Josef, - kněz, redaktor, rozhlasový dramatik
  Paleček, Josef, - hokejista
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.0097,15.2939&z=12
  PopisObec 7 km východně od Kolína, na levém břehu řeky Labe, při ústí říčky Klejnárky. - Nadmořská výška: 200 m. - Území hustě osídleno již v pravěku, při archeologickém průzkumu nalezen depot zlatých keltských mincí. Původní Kolín založen na místě starší osady, písemně zmiňované již r. 1142. Protože však trpěl záplavami Labe, byl asi 8 km západně při toku řeky založen Nový Kolín, dnešní město Kolín. - Obec Starý Kolín leží na staré Trstenické obchodní zemské stezce. Písemně poprvé zmiňován k r. 1267, v souvislosti s vysvěcením místního kostela sv. Ondřeje. Koncem 14. stol. majetkově rozdělena, své dvory zde měli kolínští a kutnohorští měšťané. Dvůr s tvrzí (dnes zaniklá) držel r. 1379 Ondřej Fersuchár Horník, r. 1386 Tomáš Braubart. Ten připojil ke tvrzi několik dalších dvorců a celý majetek potom r. 1397 prodal Martinovi Pušovi z Kutné Hory. V l. 1436-1445 získal statek Zachař z Řenče, v té době byla zrušena závislost na městském právu Nového Kolína a Starý Kolín podřízen právu zemskému. Zachařův syn Vilém ale prodal tento čerstvý vladycký statek r. 1494 městu Kolínu. Další vývoj Starého Kolína je spojen s dějinami Kolína. Pro účast v prvním stavovském odboji v r. 1547 byl královskému městu Kolín zkonfiskován majetek, včetně Starého Kolína. V obci tehdy doloženo 16 selských statků, dvě chalupy, 23 podsedků. V r. 1555 zastavil Ferdinand I. kolínské panství Karlovi ze Žerotína, jeho zeť Karel z Říčan vybudoval v l. 1567-1579 od Starého Kolína až po Kaňk soustavu vodních struh k plavení dříví, trámů a dřevěného uhlí pro potřeby Kutné Hory. Zbytky těchto struh (tzv. šifovky) jsou patrné dodnes. V r. 1583 obec postoupena králi. Nějaký čas byla pod správou nejvyššího mincmistra, potom připojena k panství Kolín. - Obec trpěla požáry (1610, 1761), průchody vojsk (během třicetileté války švédskými a saskými a r. 1866 pruskými po bitvě u Sadové) a také častými labskými povodněmi. - Starý Kolín je dnes samostatnou obcí, jeho součástí je dříve samostatná osada Bašta. - V centru obce stojí kostel sv. Ondřeje, u něho hřbitov se dvěma výklenkovými kaplemi a poblíž barokní fara, v parčíku křížek a pod obcí směrem k Libenicím trojboká barokní kaplička. Ukázkou lidové architektury jsou domy čp. 32 (barokní štuková výzdoba) a čp. 102. - K význačným osobnostem obce patří sokolský a osvětový pracovník v USA Josef Čermák, malíř Antonín Hudeček, dětský lékař, legionář Ludvík Fisher, dramatik, překladatel Josef Heyduk, kněz, pozdější redaktor a rozhlasový dramatik Josef Jelen nebo hokejista, čs. reprezentant Josef Paleček.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * majitelé obce * osady * archeologické nálezy * doba železná * Keltové * mince * tvrze * zaniklé tvrze * kostely * fary * hřbitovy * kaple * výklenkové kaple * kříže * lidová architektura * baroko * osobnosti
  CitacePŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 75-76.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 390-391.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 12. Praha: Argo, 1997, s. 124.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 3. Praha: Libri, 1998, s. 27-30.
  NOHEL, Roland. Starý Kolín: historie obce [online]. c2009. [cit. 2009-10-30]. Dostupné z: http://www.starykolin.eu/.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2009-11-02]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/stary-kolin.
  Zdroj datwww(Adresy ČR-MVČR)
  PoznámkaObec v okrese Kolín.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (11) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (4) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (4) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (2) - Odborná literatura, mapy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (42) - ČLÁNKY
  (3) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.