Počet záznamů: 1  

Klučov (Kolín, Česko)

 1. Geografické jménoKlučov (Kolín, Česko)
  Viz též (Uzší termín) Lstiboř (Klučov, Kolín, Česko)
  (Uzší termín) Žhery (Klučov, Kolín, Česko)
  Události1250 - první zmínka o obci
  1870 - do obce zavedena železnice
  1945 - letecký nálet
  Osobnosti Smiřičtí ze Smiřic (rod) - majitelé panství
  Lichtenštejnové (rod) - majitelé panství
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.09461,14.91022&z=12
  PopisObec 3 km severovýchodně od Českého Brodu. - Nadmořská výška: 207 m. - Území osídleno již v pravěku; v údolí říčky Šembery bylo v okolí dnešní železniční zastávky zjištěno sídliště z mladší a pozdní doby halštatské, nad severovýchodním okrajem obce v poloze Na Ptáčku odkryto jedno z nejstarších slovanských hradišť. Obec Klučov písemně poprvé připomínána k r. 1250, v té době snad na místní tvrzi sídlil Odřich z Klučova. V r. 1295 zde byli uváděni Jakuš, Jindřich a Jan, v r. 1318 Ctibor a r. 1323 královský služebník Hrabiš a jeho manželka Bohuslava, dcera Soběslavy z Klučova, v l. 1354-1372 byl majitelem Pešek z Klučova. Podle kolínské městské knihy získal nedlouho před r. 1380 klučovské zboží Jan z Klučova, potomek staroměstských Olbramoviců. Po r. 1407 se Jan z Klučova dostal do tíživé finanční situace a před r. 1418 prodal Klučov Mikešovi Divůčkovi z Jemniště. Po Mikešovi získal v r. 1419 nebo nedlouho poté Klučov Vilém z Kounic, který na počátku husitské revoluce aktivně pomáhal císaři Zikmundovi v boji proti husitům. Koncem dubna 1421 pražané Viléma z Kounic na klučovské tvrzi obléhali a posléze jej donutili, aby změnil politickou orientaci a smířil se s utrakvismem. V následujících letech se Vilém psal z Kounic a Klučova (ale od r. 1431 sídlil na hradě Kamýku). V r. 1478 odkázal celý majetek svému příbuznému Petrovi ze Lstiboře. Z potomků Petra Klučovského, známých jako Kamýčtí ze Lstiboře, získal Klučov jeho syn Jan a od něho a Mikuláše z Dražovic ho v r. 1510 koupil Michal Slavata z Chlumu, majitel Kostelce nad Černými lesy. Po Slavatově smrti v r. 1534 přešel Klučov doživotně na jeho manželku Elišku Pňovskou ze Sovince (zemřela r. 1544) a byl potom připojen natrvalo ke kosteleckému panství (k němu patřil až do r. 1848). Po porážce stavovského povstání v r. 1547 byl jeho aktivní účastník Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka potrestán konfiskací veškerého majetku. Kostelecké panství i s Klučovem si ponechal král Ferdinand I. až do r. 1558, kdy tvrz a ves Klučov s poplužním dvorem a dvěma vesnicemi prodal Jaroslavovi Smiřickému ze Smiřic. Za něho byla klučovská tvrz přestavěna na renesanční zámek, panství bylo rozšířeno o hospodářské zázemí - vodní mlýn, kovárnu a vinice na svazích kopce Na Ptáčku. Po potlačení druhého stavovského povstání z l. 1618-1620 bylo kostelecké panství Smiřickým zkonfiskováno a r. 1622 prodáno královskému místodržícímu Karlovi z Lichtenštejna. Za Lichtenštejnů došlo k demolici klučovského zámku. R. 1870 v Klučově zřízena železniční zastávka, r. 1901 regulován tok říčky Šembery (kvůli povodním z l. 1872, 1886, 1889 a 1901). Po první světové válce byl vyvlastněn velkostatek a pozemky Lichtenštejnů, polnosti byly rozpachtovány mezi drobné rolníky a zástavba v obci rozšířena až k železniční trati. Během druhé světové válka byla klučovská škola a další místní budovy zabaveny pro účely německé armády (umístění více než 500 mužů německé pěchoty), r. 1944 tu bylo zřízeno skladiště vojenských uniforem pro německou armádu a v r.1945 byl Klučov bombardován anglickým a americkým letectvem. - Dnes v centru obce, v areálu zemědělského dvora ostrůvek se zbytky zbořeného zámku, naproti domu čp. 50 dřevěná zvonička, na místním hřbitově severně za obcí výklenková kaplička sv. Ludmily (z r. 1910).
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * archeologické nálezy * doba železná * doba halštatská * slovanská hradiště * slovanská sídliště * tvrze * zaniklé zámky * majitelé obce * kaple * zvoničky * druhá světová válka * nálety
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 196.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 257.
  Klučov, Lstiboř, Skramníky, Žhery [online]. c2006. [cit. 2011-04-26]. Dostupné z: http://www.klucov.cz/.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-04-21]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/klucov.
  Zdroj datwww(Adresy ČR-MVČR)
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor geografických jmen
  (1) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (3) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (1) - Odborná literatura, mapy
  (16) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  geografický název

  geografický název

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50°5'40.56"N, 14°54'36.72"E

GPS: 50°5'40.56"N, 14°54'36.72"E

Počet záznamů: 1