Počet záznamů: 1  

Polní Voděrady (Česko)

 1. Geografické jménoPolní Voděrady (Česko)
  Události1359 - první věrohodná zmínka o obci
  Osobnosti Slavatové z Chlumu a Košumberka (rod) - majitelé obce
  Skuhrovští ze Skuhrova (rod) - majitelé obce
  Slavíkovci ze Slavíkova (rod) - majitelé obce
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.99231,15.09525&z=12
  PopisObec 8 km jihozápadně od Kolína. - Nadmořská výška: 305 m. - Území osídleno již v době železné, severně od obce, v místě zvaném U Břízy v 19. stol. nalezeny zlomky keramiky z doby halštatské a laténský náramek z modrého skla a část mísy s vlnkou (tyto nálezy dnes v Národním muzeu v Praze). Písemně Polní Voděrady poprvé připomínány r. 1088 ve falsu vyšehradské kapituly, jako její majetek. První věrohodná zmínka je z r. 1359, v souvislosti s Prokopem Rychtou z Voděrad. Obec byla v té době majetkem Sázavského kláštera, po husitských válkách v zástavě světských držitelů sázavského panství. R. 1547 musel Diviš Slavata z Chlumu a Košumberka zástavu vrátit králi Ferdinandovi I. jako trest za účast v protihabsburském odboji v l. 1546-1547. V r. 1552 prodal král Ferdinand I. Polní Voděrady Kryštofovi Skuhrovskému ze Skuhrova, obec byla připojena ke skuhrovské tvrzi Jilmanice (stávala u Bošic). Po Kryštofovi Skuhrovském něm je r. 1566 získal jeho syn Václav Skuhrovský a od Václava je v r. 1569 koupil Jan Myška ze Žlunic. Po jeho smrti v r. 1577 se o majetek rozdělili jeho synové, Polní Voděrady získal jako samostatný statek Jan Myška. Za Myšků byla v obci vystavěna tvrz. Od r. 1594 se majitelé obce rychle střídali, Jan Burián Slavíkovec ze Slavíkova po r. 1642 tvrz přestavěl na zámek. Po smrti Jana Buriana odkázala jeho druhá manželka panství svému synovi z prvního manželství, Františku Albrechtovi Mauricovi z Mohrenburgu. Jeho potomci vlastnili Polní Voděrady do r. 1736, kdy je ve veřejné dražbě koupil František Ignác Bukovský z Hustířan. V průběhu 18. a na počátku 19. stol. se majitelé opět rychle střídali, až je i se zámkem v r. 1861 koupil Václav Ignác z Eisensteinu. Pravděpodobně až za tohoto majitele vznikla novostavba dnešního zámku (a stará tvrz byla zbořena). - V obci dnes zbarokizovaný kostel Navštívení Panny Marie se hřbitovem, zdevastovaný zámek, evangelická kaple a při silnici do Lošan barokní socha sv. Jana Nepomuckého. V okolí obce barokní sochy sv. Františka Xaverského a sv. Prokopa.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * doba halštatská * doba laténská * doba železná * nálezy * majitelé obce * tvrze * zámky * kostely * kaple * sochy
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 385-386.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 360-361.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 12. Praha: Argo, 1997, s. 246.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-04-26]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/polni-voderady.
  Zdroj datwww(Adresy ČR-MVČR)
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (4) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (4) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (7) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  Databáze národních autorit NK ČR
  geografický název

  geografický název

Mapa

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 49°59'32.28"N, 15°5'43.08"E

GPS: 49°59'32.28"N, 15°5'43.08"E

Počet záznamů: 1