Počet záznamů: 1  

Svojšice (Kolín, Česko)

 1. Geografické jménoSvojšice (Kolín, Česko)
  OkresKolín
  Osobnosti Žert, Alois, - výzmaný ovocnář
  Paulík, Josef, - slavista, umělecký překladatel
  Voskovec, Václav, - kapelník, legionář
  Wachsmann, Bedřich, - malíř a grafik
  Blažková, Marie, - herečka
  Votava, František, - malíř, dramatik
  Linhart, Josef, - truhlář, podnikatel
  PopisObec v údolí říčky Bečvárky, 10 km jihozápadně od Kolína. - Nadmořská výška: 280 m. - Území osídleno již v pravěku, v katastru obce nálezy doložena doba bronzová (kultura únětická), doba železná (latén) a doba stěhování národů. Pozdější obec Svojšice poprvé uváděna v 11. stol., kdy ji kníže Oldřich daroval klášteru Ostrov u Davle. Jako první důvěryhodná písemná zmínka o obci je uváděn r. 1241, kdy zde měl majetek Milota ze Svojšic. Ve 14. stol. byla obec majetkově rozdělena na několik dílů. V r. 1360 jsou jako patroni zdejšího kostela uváděni Kunata Jetřich a Bohuněk ze Svojšic, v r.1388 patřila jedna část obce Vítkovi z Toušic. Příslušenstvím této části obce byla také tvrz, kterou r. 1427 Vítkova dcera Benigna spolu se dvorem a částí obce postoupila svému manželovi Mikulášovi ze Zásmuk. Mikuláš je jako majitel této části obce doložen ještě r. 1437. Později byla obec spojena do jednoho celku, jejím majitel bzl v l. 1440-1447 Pavel Sekretář z Kostelce, po něm v l. 1481-1508 Jindřich Amcha z Borovnice. Po něm se majitelé obce rychle střídali, většinou sami ve Svojšicích nesídlili. Od r. 1557 je drželi Valdštejnové, Adam mladší z Valdštejna je v r. 1606 prodal Karlu Mrackému z Dubé. Jemu byl pro účast ve stavovském povstání svojšický statek v r. 1622 zkonfiskován. Královská komora prodala Svojšice ještě v témže roce Václavovi Vchynskému z Vchynic, ale již r. 1624 jej získal vnuk Karla Mrackého, Karel Eusebius Mracký, který zahájil násilnou rekatolizaci panství. Bezohledný postup protireformační komise vyvolal v r. 1626 ve Svojšících povstání poddaných, kteří vyplenili zdejší tvrz a kostel. Po r. 1626 byly Svojšice ještě opakovaně vydrancovány vojskem, což dovršilo dílo zkázy. V r. 1638 prodal Karel Eusebius Mracký zpustlou tvrz s vypáleným dvorem a vsí Svojšicemi Anně Kamile z Enkenfurtu. Za ní byla zahájena obnova vsi a celého panství, na místě tvrze vystavěla zámek. Panství ale v r. 1677 prodala Michalu Osvaldovi z Thunu. Po Thunech drželi po r. 1718 Svojšice Věžníkové, přes Jana z Kaiserštejna se dostaly r. 1738 do majetku hraběte Michala Jana z Althanů. Althanové se svou stavební a hospodářskou aktivitou nejvýrazněji zapsali do dějin obce. Za nich byl ale zámek v r. 1775 obléhán nespokojenými poddanými (neúspěšně). Po zrušení poddanství a formálním zániku svojšického panství v r. 1848 Althanové zdejší velkostatek vlastnili až do r. 1923, kdy jej postoupili řádu anglických panen. - V obci dodnes rozlehlý zámek, kostel sv. Václava, vedle něho barokní fara, k jižní stěně márnice u kostela je přistavěna barokní kaplička sv. Václava. Na katastru obce dále kamenný křížek a několik památkově chráněných stromů. - Administrativní součástí Svojšic jsou obce Bošice, Nová Ves III a samota Votelež. - K významným osobnostem obce patří ovocnář Alois Žert, slavista, umělecký překladatel Josef Paulík, kapelník, legionář Václav Voskovec, malíř a grafik Bedřich Wachsmann, herečka Marie Blažková, malíř, dramatik František Votava nebo zdejší truhlář a podnikatel Josef Linhart.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * doba bronzová * kultura únětická * doba železná * doba laténská * doba stěhování národů * majitelé obce * zámky * kostely * fary * márnice * kaple * kříže * památné stromy * osobnosti
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 482-483.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 393.
  Svojšice [online]. [cit. 2011-08-26]. Dostupné z: http://www.svojsice.estranky.cz/.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-08-26]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/svojsice.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (13) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (4) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (2) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (4) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1