Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Týnecké mokřiny (Kolín-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Týnecké mokřiny (Kolín-oblast, Česko)
  Jiné jménoTýnecké mokřiny
  Místo Týnec nad Labem (Česko)
  OkresKolín
  Vznik17.12.1987 - vyhláška ONV Kolín
  PopisZaplavované území na pravém břehu řeky Labe, ohraničené lesnatým návrším východně od obce Týnec nad Labem. - Rozloha: 77,99 ha; nadmořská výška: asi 200 m. - Úkolem je ochrana mokřadu s četnými tůněmi, druhově bohatými vlhkými loukami a vrbinami. Významná ornitologická lokalita a ukázka bezlesého ekosystému labské nivy. - Půdu tvoří narudlé nivní hlíny, gleje a výplně starých ramen na říčních štěrkopíscích v nadloží křídových slínů. - V tůních roste stulík žlutý, vzácně leknín bělostný a řezan pilolistý, na březích rákosiny a ostřice i vzrostlé dřeviny, zejména olše a vrby. Značnou část území zaujímají druhově chudé rákosiny, na vlhkých loukách roste žluťucha lesklá, jarva žilnatá a rozrazil dlouholistý. - Bohaté na faunu bezobratlých, významná je i avifauna. Je zde tahová zastávka vodního ptactva, ale i hnízdiště ohrožených druhů, např. čírky modré, chřástala vodního, motáka pochopa, cvrčilky říční, zelené a slavíkové, rákosníka velkého aj. Hnízdí zde také početná kolonie racků, v 70. l. 20. stol. se zde rozmnožovaly husy velké. - Ochrana území spočívá v pravidelném kosení luk a podpoře vodních společenstev, provádí se občasná probírka břehových porostů.
  Klíč.slovachráněná území * přírodní rezervace * louky * mokřady * vodní rostliny * lekníny * vodní ptáci * hnízdiště
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 58.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1