Počet záznamů: 1  

Byšičky (Česko)

 1. Geografické jménoByšičky (Česko)
  Jiné jméno(Dřívější záhlaví) Byšice
  OkresNymburk
  Události1421 - zpustošena původní obec Byšice
  1717 - založena obec Byšičky
  PopisObec 3 km jihozápadně od Lysé nad Labem. - Nadmořská výška: 176 m. - Území osídleno již v pravěku, podle nálezů (60. l. 20. stol.) zde bylo doloženo sídliště Keltů a snad i Germánů. Pozdější středověká osada se nazývala Byšice. Stával zde most přes řeku Labe, který byl snad pozůstatkem předpokládané neznámé staré komunikace (snad alternativní trasa k přechodu v nedaleké Toušni). Osada Byšice a most byly poničeny r. 1421 během husitských válek, kdy vojska vypálila i augustiniánský klášter v Lysé. Během 15. stol. obec (stejně jako řada dalších v okolí) postupně zanikala, v l. 1503 a 1542 zde byl uváděn již jen poplužní dvůr panství Lysá. Zkázu dovršila třicetiletá válka. Na místě bývalé Byšice založil hrabě František Antonín Špork v r. 1717 novou obec Byšičky, údajně podle pravzoru původních slovanských osad: osm velkých stavení okolo pravidelné kruhové návsi, s osově procházející cestou. Půdorys obce je jako stavební památka chráněná státem. Uprostřed návsi stojí pseudogotická kaple sv. Václava, okolo ní čtyři památné (státem chráněné) lípy velkolisté. V obci jsou dále dochovány ukázky polabské roubené lidové architektury (dům čp. 2, 4, 8, 35) i usedlosti s prvky secese nebo dekorativismu. Ve zdivu stodoly statku čp. 4 byla zazděna socha lvice (snad ze "zázračné zahrady" při poustevně sv. Václava u Lysé), při novostavbě byla ale zničena. Ze středověkého mostku zbyl do dnešní doby jen zbytek nájezdu přiléhající k východnímu břehu dnes již značně zazemněného labského ramene, zde je umístěno zastavení č.13 naučné stezky mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Most je zřícen do vody a z velké části zřejmě odplaven při záplavách v dobách, kdy Labe měnilo své koryto. - K Byšičkám patří od r. 1780 dvůr Karlov severně od obce, na západ od obce osada Tři Chalupy a dva mlýny. Jeden mlýn stával nedaleko Karlova a mlýn sv. Anny u Tří Chalup na Mlynářské strouze. Známá je také rekreační osada Řehačka (též Řehákova Bouda) jihovýchodně od obce, jihozápadně přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně. - Obec Byšičky poskytla exteriéry k řadě českých filmů, např. Procesí k panence (r. 1960), Příliš hlučná samota (1994) a část seriálu Autodílna (1995).
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * zaniklé obce * osady * pravěká sídliště * Keltové * Germáni * středověk * poplužní dvory * mosty * zaniklé mosty * lidová architektura * roubené stavby * kaple * sochy * poustevny * mlýny * hospodářské dvory * novogotika * secese * dekorativismus * památné stromy * lípy * chráněná území * tůně * rekreační oblasti * naučné stezky * filmy
  CitacePOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 159.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 200.
  CHMELOVÁ, Božena. Příběhy, pověsti a historie města Lysá nad Labem a okolí. Lysá nad Labem: Alpy, 1999, s. 159.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 42-43.
  Byšičky [online]. [cit. 2008-02-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/By%C5%A1i%C4%8Dky_%28Lys%C3%A1_nad_Labem%29.
  Viz též souvísející Kaple sv. Václava
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (5) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (4) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (15) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1