Počet záznamů: 1  

Přírodní památka U Skal (Praha-východ, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní památka U Skal (Praha-východ, Česko)
  Jiné jménoU Skal
  Místo Vyšehořovice (Česko)
  OkresPraha-východ
  Vznik03.11.1986 - vyhláška ONV Praha-východ
  PopisSoubor malých stěnových lomů 3,5 km jihozápadně od Mochova, 300 m jihozápadně od obce Vyšehořovice. - Rozloha: 6,18 ha; nadmořská výška: 230-240 m. - Úkolem je ochrana světově proslulé unikátní a druhově velmi bohaté lokality zkamenělých svrchnokřídových rostlin. Byla odtud popsána řada nových druhů. - Geologické podloží území je tvořeno uloženinami svrchní křídy (sladkovodního cenomanu). Před obdobím mořské záplavy na konci druhohor zde byla soustava jezer, na jejich březích rostla bohatá flóra. Klima v té době bylo velmi teplé (nálezy eukalyptů). Uloženiny jsou tvořeny především tmavými jílovci s velkým podílem uhelné hmoty (zbytky rostlin), méně se uplatňují pískovce. Z rostlin se zde vyskytovaly např. Krannera mirabilis, Sequoia minor, Picea cretacea, Magnolia amplifolia a Credneria bohemica, vzácně byly objeveny zbytky mlžů (rod Unio) a otisky hmyzu. Protože v území existovala řada lomů, nachází se na povrchu především materiál hald, který je tvořen promíšenými cenomanskými horninami, sprašovými hlínami a humusem. - Území bylo původně bezlesé, probíhala zde těžba jílovců. Po jejím ukončení docházelo ke spontánnímu zarůstání dřevinami, např. břízou. Dnes je celé území je značně zarostlé, detailní botanický průzkum nebyl ještě prováděn. Rostou zde běžné rumištní a hájové druhy, místy jsou bohaté porosty mechů. - Lokalita představuje útočiště drobných živočichů i ptactva v okolní intenzivně zemědělsky využívané a prakticky bezlesé krajině. Část území slouží jako bažantnice. Z hájových druhů ptáků zde žije např. krahujec, strakapoud velký, mlynařík a brhlík.
  Klíč.slovapřírodní památky * chráněná území * geomorfologie * paleontologická naleziště * fosílie * lomy * těžba jílovce * půdy * lesy * ptáci
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 122.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1