Počet záznamů: 1  

Přírodní rezervace Dománovický les (Kolín-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní rezervace Dománovický les (Kolín-oblast, Česko)
  Jiné jménoDománovický les
  Místo Dománovice (Česko)
  Radovesnice II (Česko)
  OkresKolín
  Vznik15.12.1988 - vyhláška ONV Kolín
  PopisSeverovýchodní okraj lesa na úbočí Dománovického kopce, v katastru obcí Dománovice a Radovesnice II. - Rozloha: 74,89 ha; nadmořská výška: 223-240 m. - Úkolem je zachování přirozeného dubohabrového lesa s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. - Geologické podloží území tvoří svrchnokřídové sedimenty (slíny) místy překryté slabou vrstvou štěrku a písku pleistocenní labské terasy. Na povrchu převažují slínovatky s příměsí hrubšího štěrku, případně hnědé písčitohlinité půdy, zpravidla podzolované nebo oglejené, v místech trvale zamokřených jsou gleje s vyšším podílem humusu. - Na křídových sedimentech roste např. medovník meduňkolistý, orlíček planý, bělozářka větevnatá, mařinka barvířská, okrotice bílá, bradáček vejčitý, ojediněle se vyskytují některé další vstavačovité rostliny. Na dubech hojně parazituje ochmet. Lesy nejsou výjimečné, mezi chráněné byly vybrány z důvodu ochrany jejich bylinného patra. - Žije zde poměrně bohatá zvířena bezobratlých, z obratlovců častý skokan štíhlý a hnědý a obvyklé hájové druhy ptáků. - Úkolem ochrany území je do budoucna ovlivňování druhové skladby lesních porostů ve prospěch původních druhů, s ohledem na vytváření vhodných podmínek pro vzácné rostlinné druhy.
  Klíč.slovapřírodní rezervace * chráněná území * lesy * rostlinné druhy * bezobratlí * obratlovci
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 46.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (8) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1