Počet záznamů: 1  

Národní přírodní rezervace Libický luh (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní rezervace Libický luh (Česko)
  Jiné jménoLibický luh (Česko : národní přírodní památka)
  Místo Libice nad Cidlinou (Česko)
  Velký Osek (Česko)
  OkresNymburk
  Vznik25.04.1985 - vyhláška ONV Nymburk
  PopisKomplex luhů v cípu soutoku řek Labe s Cidlinou, na pravém břehu Labe mezi Velkým Osekem a Libicí nad Cidlinou, v jejímž katastrálním území leží. - Rozloha: 410,33 ha. - Nadmořská výška: 186-190 m. - Úkolem je ochrana nejrozsáhlejšího souvislého komplexu lužních lesů se sítí starých ramen v různém stadiu zazemnění na středočeském Labi. - Podloží tvořeno turonskými slíny, na nich jsou uloženy labské štěrky překryté různě mocnými nivními hlínami a výplněmi starých ramen. Povrch tvoří hnědé až narudlé nivní půdy (vegy a gleje) ve sníženinách a mokřadní půdy v polozazemněných ramenech. - Kromě porostů přirozené skladby (jilm, jasan, habr, dub, olše, vrba) jsou na několika místech vysázeny nepůvodní i cizí dřeviny jako je dub červený, vejmutovka nebo smrk. Většinu plochy pokrývají lužní háje několika typů, v nichž roste řada charakteristických bylin (kruštík proměnlivý a polabský, bradáček vejčitý, jazyk hadí, hrachor bahenní, česnek hranatý, ožanka česneková, v tůních a ramenech roste stulík žlutý, oba druhy leknínů, pryskyřník velký i žebratka. - Hnízdí zde řada ptáků, např. jestřáb lesní, datel černý, a cvrčilka říční. Z obojživelníků se zde vyskytuje skokan zelený, štíhlý a hnědý, ropucha obecná a kuňka ohnivá. Významná je fauna bezobratlých, z nich např. jasoň dymnivkový, žábronožka sněžní, listonoh jarní i význační plži středolabských luhů (Aegopinella nitidula a Trichia sericea). - Ohrožení chráněného území vyplývá ze zhoršení jakosti vod (což již mělo za následek vymizení některých druhů drobné fauny) a také z provozu dálnice při severním okraji. Výhledově je také nutné postupně odstranit cizí dřeviny a udržovat některé vybrané tůně.
  Klíč.slovachráněná území * národní přírodní rezervace * přírodní rezervace * lužní lesy * geomorfologie * půdy * ptáci * hnízdiště * obojživelníci * bezobratlí
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 133.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (46) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1