Počet záznamů: 1  

Libodřice (Česko)

 1. Geografické jménoLibodřice (Česko)
  OkresKolín
  Události1266 - první zmínka o obci
  Osobnosti Kratochvíl, František, - sportovec, zápasník
  PopisObec na potoku Blinka, 7 km jihozápadně od Kolína. - Nadmořská výška: 272 m. - Území osídleno již v pravěku, asi 1 km severovýchodně od obce objeveno mohylové pohřebiště z doby bronzové. Písemně Libodřice poprvé připomínány v r. 1266, kdy zde měl majetek Milhost z Libodřic. Během 14. a 15. stol. doloženo několik zemanů užívajících přídomku z Libodřic, jeden z nich, Mikuláš Rokycanský z Libodřic, daroval r. 1348 část obce nově založenému klášteru benediktýnek sv. Ducha v Praze na Starém Městě. Dvory ve světské části obce tehdy náležely Bernardovi a Alešovi z Libodřic. Za Jiřího Voděradského z Hrušova byla v horní části obce v r. 1489 uváděna tvrz, tuto část obce v r. 1520 získal Jan Dobešovský. Jeho syn Jiří ji v r. 1544 prodal svému věřiteli Jiřímu Baderskému z Újezda, ten r. 1555 získal i druhou (dolní), světskou část obce. Baderským z Újezda potom náležely Libodřice až do r. 1605, kdy je po smrti Anny získal její druhý manžel Jindřich Mírek ze Solopysk. Od něho r. 1615 koupil Libodřice s tvrzí a dvorem Purkart Střela z Rokyc a připojil je ke svému panství Cerhenice. Purkart Střela dokončil spojení všech částí obce Libodřic neboť již před r. 1615 získal církevní část (kterou po zániku benediktinského kláštera v husitských válkách r. 1436 získal Bedřich ze Strážnice k panství Kolín). Purkartovi byly pro účast ve stavovském povstání z l. 1618-1620 jeho statky v r. 1626 změněny na manství, ale již r. 1629 byly jeho vdově Sabině, rozené Vchynské, postoupeny opět dědičně. V r. 1638 zdědil Libodřice Purkartův syn Václav Rudolf Střela, který zde žil až do své smrti v r. 1650. Potom se majitelé Libodřic rychle střídali, až je v r. 1726 koupil od Ferdinanda Adama Kustoše ze Zubří majitel nedalekých Svojšic, Jan z Kaiserstejnu. Od této doby zůstaly Libodřice spojeny se svojšickým panstvím až do r. 1848. Dnes jsou Libodřice samostatnou obcí ke které patří samota Kocanda. - V severozápadní části obce dnes budova zámku, v její těsné blízkosti kubistická Bauerova vila (dnes muzeum Josefa Gočára) a uprostřed obce na návsi sloupková zvonička z červeného pískovce (snad z 19. stol.), na níž byla připevněna pamětní deska se jmény padlých v první světové válce. Při východním okraji obce dále pískovcový křížek z 19. stol., severně za obcí při polní cestě do Břežan I. výklenková kaple Panny Marie (z r. 1887). - K významným osobnostem obce patří František Kratochvíl, zápasník v lehké váze zápasu řeckořímského (na OH v r. 1924 pátý).
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * doba bronzová * mohyly * majitelé obce * tvrze * zámky * výklenkové kaple * kříže * zvoničky * památníky * pomníky * vily * kubismus * muzea * osobnosti
  CitaceOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 312.
  ŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 265.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-05-24]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/libodrice.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (3) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - Soubor geografických jmen - regionální místopis
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1