Počet záznamů: 1  

Přírodní památka Špičák u Střezivojic (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní památka Špičák u Střezivojic (Mělník-oblast, Česko)
  Jiné jménoŠpičák u Střezivojic
  Místo Střezivojice (Česko)
  OkresMělník
  Vznik29.05.1979 - usnesení rady SKNV
  PopisSkalní jehla vysoká 13 m, 6 km jihovýchodně od Dubé, východně od obce Střezivojice, v bezprostředním okolí kóty 384. - Rozloha: 0,5 ha; nadmořská výška: 385-390 m. - Jedná se o příklad selektivní erozí vypreparované skalní jehly z kvádrového pískovce. Útvar je prosycen kysličníky železa. Povrch vlastního Špičáku je různě zbrázděn vrstvičkami železitého pískovce, vytvářející nejrůznější tvary (např. tzv. kamenné růže nebo soustředné kruhy). Způsob vzniku této "železité skalky" není znám. Špičák je tvořen horninami středního turonu, zpevněnými kysličníky železa s nejrůznějšími formami selektivního zvětrávání. Podloží blízkého okolí je tvořeno kvádrovými pískovci středního turonu, plošiny jsou pokryty silnými nánosy spraší a sprašových hlín, svahy jsou kryty písčitými a hlinitopísčitými deluvii (nebyly podrobně prozkoumány). - Území je botanicky a zoologicky nevýznamné. Ve smíšeném okolním porostu dominuje borovice lesní, v menší míře jsou zastoupeny listnáče (např. buk a habr), některé stromy jsou mohutného vzrůstu. - V současné době památka není přímo ohrožena, leží stranou turistických cest a není lehce přístupná.
  Klíč.slovapřírodní památky * chráněná území * skály * pískovce * geomorfologie * půdy * lesy
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 301.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1