Počet záznamů: 1  

Národní přírodní rezervace Polabská černava (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní rezervace Polabská černava (Česko)
  Jiné jménoPolabská černava (Česko : národní přírodní památka)
  Místo Mělnická Vrutice (Česko)
  OkresMělník
  Vznik26.08.1946 - vyhláška MŠO
  PopisNárodní přírodní rezervace na západním okraji obce Mělnická Vrutice, jižně od železniční trati Mělník-Mladá Boleslav. - Rozloha: 8,38 ha; nadmořská výška: 182-187 m. - Úkolem je ochrana ojedinělého zbytku přirozené slatiny se zastoupením řady ohrožených rostlinných druhů, v Polabí dříve běžně rozšířených. - Území tvořeno křídovými karbonátovými sedimenty v podloží holocenní vápnité slatiny v širokém údolí s velmi mírně skloněnými svahy bez zřetelněji vyznačených teras říčky Pšovky. Kryto prameništní vápenitou slatinou s vysokým podílem organické hmoty. - Rostou zde významné druhy slatinných porostů (mařice pilovitá, vstavač řídkokvětý, kruštík bahenní, tučnice obecná, šášina načernalá, tuřice Davallova aj.). V místech těžby slatiny jsou malé vodní plochy s rákosovými porosty na okraji. Území je bezlesé. - Žijí zde významné druhy brouků a měkkýšů, z ptáků zde hnízdí rákosníci, cvrčilky a řada dalších druhů ptáků vázaných na společenstva mokrých luk a rákosin. - Rezervace ohrožena poklesem hladiny podzemní vody (způsobeným nadměrným čerpáním okolními zdroji pro města Prahu, Mělník, Kladno, Slaný a další) a smyvy hnojiv a pesticidů z okolních zemědělských pozemků. Ochrana by měla spočívat v pravidelném kosení slatinných luk, obnově místních odvodňovacích příkopů a v mýcení náletových dřevin.
  Klíč.slovapřírodní rezervace * národní přírodní rezervace * chráněná území * geomorfologie * slatiny * louky * hmyz * měkkýši * ptáci * hnízdiště
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1999, s. 106.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1