Počet záznamů: 1  

Přírodní památka Prutník (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní památka Prutník (Mělník-oblast, Česko)
  Jiné jménoPrutník
  Místo Dřísy (Česko)
  Konětopy (Praha-východ, Česko)
  OkresMělník
  Vznik29.12.1972 - výnos MK ČSR
  PopisMírně ukloněný svah pod severovýchodním úpatím Cecemínského hřbetu, asi 2 km jihozápadně od obce Konětopy, v katastrálním území obce Dřísy. - Rozloha: 12,62 ha; nadmořská výška: 185-190 m. - Úkolem je ochrana v minulosti vlhkých luk s výskytem vzácného druhu vstavače vojenského a jazyku hadího. - Území tvořeno křídovými usazeninami (slínovci) středního turonu, zčásti překrytými rozvlečenými písky a štěrkopísky, pokryto písčitými půdami, silně obohacenými humusem (hydromorfně ovlivněné slínovatky). - Původně vlhká louka byla v 19. stol. zalesněna. Dnešní lesní porosty jsou nesourodé, smíšené, s převahou borovice lesní, smrku, dubu letního a jasanu ztepilého. V keřovém patře hojně rozšířen ptačí zob a hustě nalétaný jasan. Z bylin zde, kromě vstavače vojenského a jazyku hadího, roste bradáček vejčitý a teplomilné doubravy indikující kruštík širokolistý a okrotice bílá. Je zde významné stanoviště drobné fauny (např. plžů), z ptáků zde žije např. zvonek zelený, budníček menší a strakapoud velký. - Dnes ještě území obhospodařováno jako účelový les. Do budoucna se počítá se silným prosvětlením lesního porostu rozsáhlými probírkami dřevin, postupným smýcením dřevin a postupnou přemenou lesního fondu na louku.
  Klíč.slovapřírodní památky * chráněná území * louky * geomorfologie * půdy * lesy * rostlinné druhy * vzácné rostliny * ptáci * plži
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1999, s. 107.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1