Počet záznamů: 1  

Národní přírodní rezervace Čtvrtě (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní rezervace Čtvrtě (Česko)
  Jiné jménoČtvrtě (Česko : národní přírodní památka)
  Místo Mcely (Česko)
  OkresNymburk
  Vznik23.06.1989 - vyhláška ONV Nymburk
  PopisJižní okraj rozsáhlého lesního komplexu severně od silnice Studce-Mcely, v katastrálním území obce Mcely. - Rozloha: 95,29 ha. - Nadmořská výška: 220-265 m. - Úkolem je ochrana poměrně zachovalých lesních společenstev s přírodě blízkou druhovou skladbou i prostorovou strukturou a výskytem jinak již vzácných taxonů fauny a flóry, chrakteristických pro polabské pahorkatinné lesy. - Horní, plochou část území (pleistocenní terasy řeky Jizery) tvoří kyselé propustné štěrkopísky, pod nimi jsou nepropustné slínovce a vápnité jílovce středního a svrchního turonu. Na tomto rozhraní leží horizont s četnými prameništi a mokřady s pěnovcovými inkrustacemi z vysráženého uhličitanu vápenatého, pokrytý slínovatkami, rašelinným glejem, podzolem a podzolovanou oligotrofní hnědozemí. - Na území rostou převážně listnaté dřeviny s převahou dubu, místy i nepůvodní dřeviny. Typické je zde také střídání lesních typů s výskytem vzácných druhů v bylinném patře (prameništní jasanová olšina s bledulí jarní, skupina dubu pýřitého s několika dříny, na jihovýchodě a východě habrové a kyselé uléhavé doubravy). Z teplomilných rostlin se zde vyskytuje např. oměj různobarvý, plamének vzpřímený, lilie zlatohlavá, kamejka modronachová a některé vstavačovité. - Žijí zde poměrně vzácné druhy ptáků, hnízdí zde včelojed lesní, sýček obecný, datel černý, strakapoud prostřední a rehek zahradní. Vzácný je nález plže Vertigo substriata, který v této oblasti ani v širším okolí nebyl dosud znám. Z obojživelníků kriticky ohrožený skokan skřehotavý a čolek velký, z ohrožených druhů čolek horský a obecný, skokan štíhlý, z plazů užovka obojková. Podobně pestrá a bohatá je i zvířena bezobratlých. - Ochrana území spočívá v postupném odstraňování nepůvodních dřevin a v jejich nahrazování původními.
  Klíč.slovachráněná území * národní přírodní rezervace * přírodní rezervace * geomorfologie * půdy * lesy * rostlinná společenstva * teplomilné rostliny * plži * obojživelníci * bezobratlí * ptáci * hnízdiště
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 131.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.