Počet záznamů: 1  

Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny (Česko)

 1. Geografické jménoNárodní přírodní rezervace Voděradské bučiny (Česko)
  Jiné jménoVoděradské bučiny (Česko : národní přírodní rezervace)
  Místo Černé Voděrady (Česko)
  Jevany (Česko)
  Louňovice (Česko)
  Vznik04.03.1955 - vyhláška MK č. 13.600/55
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.97164,14.78914&z=12
  PopisRozlehlý lesní komplex na pravém břehu Jevanského potoka jihozápadně od Jevan, na katastrálním území obcí Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka, Louňovice v okrese Praha-východ. - Rozloha: 658,03 (podle LPH 676,72) ha; nadmořská výška: 350-500 m. - Úkolem je ochrana komplexu přírodě blízkých lesních ekosystémů celostátního významu. - Geologické podloží většiny území tvoří porfyrovitá říčanská žula s četnými pásy kyselých aplitických žul, nepatrně se zde vyskytují červené pískovce a jílovce permu a chiastolitické břidlice zvánovického ostrova. Reliéf je pahorkatinný s řadou periglaciálních tvarů, jako jsou pseudokary a balvanové proudy. Převládají oglejené oligo- až mezotrofní hnědé půdy, při výchozech žul na vyvýšeninách přecházejí do oligotrofních rankerů. - Z lesních porostů převládají především bukové, které na strmějších stráních Jevanského potoka místy přecházejí do smíšených suťových lesů. Místy je přimíšen dub letní, ojediněle osika, lípa a bříza. Bučiny mívají většinou kyselý bikový charakter. V bylinném patře roste bika hajní, metlička křivolaká, ostřice kulkonosná, pstroček dvoulistý, šťavel kyselý, věsenka nachová. Na úživných místech se ojediněle vyskytují druhy květnatých bučin, především kyčelnice devítilistá a cibulkonosná, mařinka vonná a kopytník evropský. Ve sníženinách na podmáčených půdách roste jasanová olšina, ostřice oddálená, krabilice chlupatá, blatouch bahenní, přeslička lesní, kuklík potoční. Z hájových rostlin např. jaterník trojlaločný, lechu jarní, ptačinec velkokvětý nebo sasanka hajní. - Kromě běžných druhů lesní zvěře (např. prase divoké) zde má útočiště řada ptáků, např. datel černý, holub doupňák, včelojed, jestřáb i čáp černý. Drobná fauna je zde poměrně chudá, ale zato velmi charakteristická. Chrostík Synagapetus moselyi je u nás známý pouze z potůčků Voděradských bučin. Pozoruhodný je zde soubor živočichů žijících v půdě, s řadou severských hmyzenek, roztočů a chvostoskoků. - Hospodaření ve zdejších lesích je přizpůsobeno ochranářským účelům, rezervace slouží jako vědecko výzkumný a naukový objekt Lesnické fakulty VŠZ i dalších vědeckých pracovišť. - Územím vede několik turisticky značených cest a naučná stezka.
  Klíč.slovapřírodní rezervace * národní přírodní rezervace * chráněná území * geomorfologie * žuly * lesy * lesní ekosystémy * ptáci * hmyz * vědecký výzkum * turistické stezky * naučné stezky
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 123.
  PoznámkaPřírodní rezervace.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (10) - ČLÁNKY
  Databáze národních autorit NK ČR
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.