Počet záznamů: 1  

Ohaře (Česko)

 1. Geografické jménoOhaře (Česko)
  OkresKolín
  Události1397 - první zmínka o obci
  13.05.2008 - dekret o udělení znaku
  Osobnosti Pilař, Josef, - právník
  Dvořák, František, - archeolog
  PopisObec 10 km severovýchodně od Kolína. - Nadmořská výška: 226 m. - Území osídleno již v pravěku, na katastru obce nalezeny např. eneolitické hroby kultury zvoncových pohárů, chaty z doby laténské, laténský bronzový náramek (nádoby kultury knovízské a bronzové laténské předměty z výzkumu MUDr. Františka Dvořáka ze 30. l. 20. stol. jsou dnes nezvěstné). Obec Ohaře písemně poprvé připomínána k r. 1397, tehdy zde měl majetek Václava Zach z Ohař a Jan z Ohař. Jan je v souvislosti se svým majetkem v Ohařích připomínán ještě v r. 1415. Dějiny obce během první poloviny 15. stol. nejsou blíže známé, podle zprávy z r. 1543 patřila část obce v předhusitské době pražské kapitule (soudobými prameny to však doloženo není). V r. 1461 náležely Ohaře Janu Korčkovi z Božce, za Korčíků je v obci také umiňována tvrz. Po smrti Zikmunda Korčíka v r. 1553 zdědila jeho majetek jeho dcera, provdaná za kolínského měšťana Jana Diblíka. Anna ale v r. 1575 prodala tvrz, dvůr a ves Ohaře Janovi Libenickému z Vrchovišť, který je připojil ke svému libenickému statku. S ním pak byly Ohaře v r. 1593 připojeny k panství Kolín, v jehož majetku zůstaly až do r. 1848. Dnes jsou Ohaře samostatnou obcí, v r. 2008 získaly obecní znak s loveckým psem. - V obci dnes kostel sv. Jana Nepomuckého, poblíž bývalá fara a litinový kříž. Na místním hřbitově dvě památné lípy malolisté. - K významným rodákům obce patří právník Josef Pilař.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * archeologické nálezy * eneolit * doba kamenná * kultura zvoncovitých pohárů * doba laténská * kostely * litinové kříže * zaniklé tvrze * památné stromy * lípy * rodáci
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 339-340.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 343.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2011-06-15]. Dostupné z: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/ohare.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (5) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (4) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (3) - ČLÁNKY
  Ohaře (Česko)

  geografický název

Počet záznamů: 1