Počet záznamů: 1  

Přírodní památka Kolínské tůně (Kolín-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní památka Kolínské tůně (Kolín-oblast, Česko)
  Jiné jménoKolínské tůně
  Viz též Hánín (Česko : významný krajinný prvek) (Širší termín)
  Místo Kolín (Česko)
  Tři Dvory (Česko)
  OkresKolín
  Vznik01.02.1985 - vyhláška ONV v Kolíně
  PopisNa pravém břehu řeky Labe, mezi obcí Tři Dvory a Kolínem. - Rozloha: 4,0748 ha; nadmořská výška: 196 m. - Úkolem je ochrana slepého labského ramene s přilehlými břehovými porosty, rozptýlenou zelení a lužním lesem, jako ukázky přirozeného ekosystému labské nivy. Území je význačným hnízdištěm ptactva. - Půdu tvoří nivní hlíny a výplně starých ramen na říčních štěrkopíscích v nadloží křídových slínů. Zastoupené jsou zde semiterestrické a subhydrické půdy typu vega, sapropel, gyttja, slatina a glej. - Volnou vodní hladinu pokrývá leknín bílý, stulík žlutý a voďanka žabí. Okolo tůně rostou rozptýlené dřeviny, rákosiny a porosty lesknice rákosovité. Na březích roste kosatec žlutý. Při botanickém průzkumu v r. 1986 zde byl mj. zaznamenán výskyt silně ohrožené rostliny jarvy žilnaté (vedena v tzv. černém i červeném seznamu ohrožených rostlin ČR). Lužní porosty (topoly a vrby) mají menší význam. - Bohaté na faunu bezobratlých, zejména vážek, brouků a ploštic. V tůni se pravidelně rozmnožují ropuchy obecné a skokani hnědí a štíhlí. Hnízdí zde běžní vodní ptáci (lysky, slípky zelenonohé a kachny březňačky). V lučních společenstvech žije běžný hmyz. -Tůň je rybářsky využívána. - Ochrana území spočívá v kosení loučky, občasné vyžínání rákosin a pravidelné probírce dřevin, odstraňováním spadlých stromů je třeba zabránit zazemňování tůně.
  Klíč.slovapřírodní památky * chráněná území * chráněné rostliny * ohrožené druhy * tůně * lužní lesy * půdy
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 47.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2009-10-29]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/kolinske-tune.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1