Počet záznamů: 1  

Cerhýnky (Česko)

 1. Geografické jménoCerhýnky (Česko)
  OkresKolín
  Události1339 - první zmínka o obci
  Osobnosti Píč, Josef Ladislav, - archeolog
  Dvořák, František, - lékař, archeolog
  Špirko, Vladimír, - fyzikální chemik
  PopisObec 11,5 km severozápadně od Kolína, 1 km jihozápadně od Cerhenic. V historii nazývána též Cerhenky. - Nadmořská výška: 225 m. - Území osídleno již v pravěku. Za bývalým panským ovčínem odkryty 3-4 keltské hroby z doby halštatské (z toho jeden hrob bojovníka s mečem, druhý hrob bohaté ženy s nánožníky), v l. 1890-1895 (archeolog F. L. Píč) v cihelně nad obcí nález keramických střepů, po r. 1930 (MUDr. F. Dvořák) nález hrnčířské pece ze 2.-1. stol. př. Kr. Obec Cerhýnky písemně poprvé připomínána r. 1339, kdy zde měla majetek vyšehradská kapitula. V r. 1391 jako majitelé obce uváděni Čeněk a Mikuláš z Cerhýnek, r. 1415 doložen Ctibor z Cerhýnek. Od r. 1436 je často připomínán Jindřich Koba z Cerhýnek, za něho snad v obci vystavěna tvrz. Po r. 1463 se Cerhýnky s tvrzí, jako součást odúmrtě po Jindřichu Kobovi (po delších sporech s králem Jiřím z Poděbrad) dostaly do majetku Jana z Bříště a patřily mu až do r. 1483. Potom se zde majitelé rychle střídali (Vilém Muchka z Bukova, Vilém z Blanice), až je r. 1584 získal Mikuláš starší Hlaváč z Vojenic. Jeho synovi Jindřichu Hlaváčovi byly za účast v protihabsburském povstání Cerhýnky s tvrzí zkonfiskovány, v r. 1623 je od královské komory koupil Karel kníže z Lichtenštejna a spojil statek se svým panstvím Kostelec nad Černými lesy. Když urozený a statečný rytíř pan Jindřich Hlaváč z Vojenic slíbil přestoupit na katolickou víru, byla mu část majetku vrácena. Menší část Cerhýnek patřila už v r. 1524 k Cerhenicím, teprve r. 1638 byla přidělena Rudolfu Václavu Střelovi z Rokyc a dostala se tak k panství Libodřice. Krčma však dlouho patřila k Cerhenicím. V Cerhýnkách bývaly v té době tři panské rybníky, štěpnice, chmelnice, dvě vinice a ovčín (500 ovcí). V r. 1788 bylo v Cerhýnkách 19 domů, do r. 1843 celkem 21, s 218 obyvateli. - V l. 1850-1869 patřily Cerhýnky do okresu Kouřim, v l. 1869-1890 osadou obce Cerhenice, potom samostatnou obcí. Od r. 1961 opět administrativně patří k Cerhenicím. - V jižní části obce, v areálu bývalého hospodářského dvora dodnes stojí tvrz (obytný dům), v centru obce kaplička se zvoničkou. - K významným osobnostem obce patří např. fyzikální chemik Vladimír Špirko.
  Klíč.slovaobce * dějiny obce * archeologické nálezy * doba halštatská * doba laténská * doba železná * pece * hrnčířské dílny * majitelé obce * tvrze * kaple * kapličky * zvoničky * osobnosti
  CitaceŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 64.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-12-03]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/cerhynky.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (2) - Soubor osobních jmen - regionální osobnosti
  (1) - Soubor jmen korporací - regionální památky
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - Regionální literatura - knihy
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1